Bilim ve Sanat Tarihi

Tarih derslerinde savaş tarihi öğretilmemelidir. Çünkü savaş tarihi öğretimi saçmadır. Savaş tarihleri yerine başka bir sürü tarihle ilgili dersler vardır. Örneğin, bilim tarihi, tabiat tarihi ve sanat tarihi gibi tarih dersleri olabilir. Çünkü Atatürk’ün birçok sözü var. Bu sözlerden biri de “Yurtta Barış, Dünyada Barıştır.” Tarih derslerinde bunlar öğretilmelidir.

Biz çocukların savaşla ilgisi olmadığından savaş tarihi okullarda öğretilmemelidir. Ama yukarıdaki örnekteki gibi sanat tarihi ve bilim tarihi olmalıdır. Çünkü savaş tarihi negatif, ama bilim ve sanat tarihi pozitiftir. Okullarda şu an savaş tarihi öğretilseydi, bizim bir negatif hayatımız olabilirdi. Ancak, diğer taraftan savaş tarihi değil, sanat tarihi ve bilim tarihi olursa, pozitif bir geleceğimiz olur. Savaş, kötüdür, her yer toz duman, toplar, havanlar, bombalar, silahlar ve diğerleri… Bu hiç eğitim ve öğretime uymadığı için bizi olumsuz etkiler.

Sonuç olarak, çocuklar savaş tarihi değil, bilim ve sanat tarihi öğrenmelidir. Çünkü önemli olan bilim ve sanatta gelişmektir. Toplumun geleceği olan çocukların pozitif bir yaşamı olmalıdır.

(Visited 25 times, 1 visits today)