Bilimsel Deneyler Yararımıza mı Zararımıza mı?

Kontrol edilebilir şartlar altında doğal bir olayın veya bilinmeyen bir gerçeğin açıklamasında kullanılacak ölçme işlemlerinin yapılması işine bilimsel deney denir. Geçmiş yıllardan beri yapılmakta olan bilimsel deneyler insanoğlunun yararına yapılmıştır ancak bu deneyler yapılırken sonuçta başarılı olup olmadığının anlaşılması için test edilmesi gerekmektedir.

 

Nükleer enerji nükleer enerji santrallerinde elektrik üretmek için daha çok buhar türbininde kullanılan ısıyı ortaya çıkarmak için nükleer enerji açığa çıkaran nükleer reaksiyonların kullanımıdır. Nükleer enerji santrali ise ısı kaynağı nükleer reaktör olan termal güç istasyonudur. Termal güç istasyonlarında elektrik üreten jeneratöre bağlı buhar türbinini çalıştıran buharı açığa çıkarmak için ısı kullanılır. Ancak yapılması tehlike arz eden bilimsel deneyler sonucu insanlığın yararı için olsa bile uygulanmalıdır sözü hakkında düşündüklerim şunlardır. Bilimsel deneylerin sonucunda genellikle insanların yararına olan deneyler yapılmaktadır. Ancak ve ancak eğer bilimsel deneyler tehlike arz ettiği zaman yine de insanlığın yararına olsa bile bence bu deneyler yapılmamalıdır. Çünkü bilimsel deneyler sonucunda tehlikeli olan deneyler çok kötü sonuçlar doğurabilir. Örnek vermek gerekirse nükleer santraller hem insanlar için kötü hem de iyi yanları vardır. Mesela nükleer enerji santrallerinde gelen patlamalar ve yanmalar sonucu bu radyoaktif dalgalar kolayca yayılabilir. Modern nükleer santraller güvenliğe uyumlu inşa edilmesine rağmen hala patlama riski taşımaktadır. Buna en yakından örnek ise Çernobil faciasıdır. Bunun sonucunda bir sürü radyoaktif dalgalar yayılmıştır.

Nükleer santralin kötü etkileri ise şunlardır. Nükleer enerji üretmek için yapılan uranyum madenciliği, işlemeciliği ve taşımacılığı, nükleer silahların yaygınlaşması ve sabotaj ihtimali ve radyoaktif nükleer atığı sorununun bir çözüme kavuşmaması ve santrallerde kullanılan sıcak suyun denize boşaltılması gibi faktörler de nükleer enerji karşıtlarının üzerinde durduğu kıstaslardır. Bu tüm olumsuz yönlerin en önemlisi kuşkusuz olası bir patlama ihtimali. Bazı kişiler nükleer santraller konusunda ne kadar gelişme olursa olsun kazaların kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.  Buna örnek vermek gerekirse en yakın yüzyılda gerçekleşen Çernobil nükleer faciası. Bu nükleer facia sonucunda bir sürü insan hayatını kaybetmiş, hayatını kaybetmeyen insanlar ise radyoaktif dalgalarından etkilenip kötü sonuçlara neden olmuştur. Hatta bu radyoaktif dalgalar zamanında Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ne kadar yayılıp etkilemiştir. Bir nükleer santral ne kadar güvenilir ve ne kadar en son teknoloji ile donatılıp güvenliği sağlandığı zamana bile hata patlama ihtimali bile bulunmaktadır.   Fransa Nükleer Enerji Ajansı teknik gelişmelerin, nükleer enerji faaliyetlerinde insan hatası faktörünü ortadan kaldıramayacağını açıkladı.

Nükleer santralin faydaları ise şunlardır. Nükleer enerji  olanlar nükleer enerjinin karbon salınımın azaltan ve enerji güvenliğini artıran bir kaynak olduğunu söylüyor. Nükleer enerjiyi savunucuları nükleer enerjinin hava kirliliği yaratmadığını söylese de nükleer enerji atığı kısmını göz ardı ediyorlar. Bazı kişiler de nükleer enerjinin başka ülkelere olan enerji bağımlılığını ortadan kaldıran bir güç olarak tanımlıyor.

Ben bu düşünceye katılmıyorum çünkü bir bilimsel deney ne kadar insan yararına olsa da eğer tehlike arz ediyorsa asla ama asla yapılmamalıdır. Eğer yapılırsa bu bilimsel deneyler insan yararına değil tam tersine insan zararına neden olur. Örnek verdiğim nükleer santrallerin ne kadar fazla faydası olsa da eğer tehlike küçük bir tehlike bile arz ediyorsa asla ama asla yapılmamalıdır. Çünkü bunun sonucunda Çernobil Nükleer Faciası gibi facialara neden olabilir.

 

kaynakça: https://www.milliyet.com.tr/nukleer-enerji-ve-nukleer-enerji-santralleri-faydali-mi-zararli-mi–molatik-7529/

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509529

(Visited 103 times, 1 visits today)