Bir Başkadır Benim Memleketim

Düşünün ki dünyada insanların yaptığı bütün değişiklikler geri alınmış, tıpkı insanların ilk geldiğinde bulduğu dünya gibi, fakat siz bütün zaman çizelgesine hakimsiniz. Size bir ülke kurma ve sınırlarını belirleme hakkı verildi. O toprak parçası üzerinde arayacağınız ilk şey su mu yoksa petrol mü olurdu?

İnsanoğlu varoluşundan beri bir evrim süreci içerisinde. Bu süreç sırasında etraftaki nesnelerle çeşitli etkileşimlerde bulundu, bedenini kullanarak aşamadığı engelleri etrafındaki varlıkları kullanarak aştı. Bu varlıkları kullanabilmek için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duydu. Hayvanların kullanıldığı zamanlarda hayvan yemlerine, basit makinelerin kullandığı zamanlarda oduna, sanayi devrimi ve sonrasındaki önceki dönemlere nazaran daha hızlı gelişme sürecinde ise kömür, petrol, uranyum gibi kaynaklar bir bölgede aranılan ilk şeyler oldu. İnsanlar endüstriyelleştikçe etraftaki her şey de insan ile birlikte evrimleşti. Sopa kılıca, kılıç silaha, silah toplara, toplar tanklara dönüştü, buğday una, un ekmeğe dönüştü. Fakat değişen insanların değişen gereksinimlerinden sadece biri bütün tarih boyunca sabit kaldı: su. İlk insanlar da susuz yaşayamıyordu, biz de susuz yaşayamıyoruz. Oysaki bugün uğruna savaşlar verilen petrolün elli yıl içerisinde tükeneceği söyleniyor. Su bittiğinde ise elimizde alternatifi olmayacak. Tek çare kullanılamaz suyu arıtmak olacak ki İsrail ve diğer Arap ülkelerinden anlaşılabileceği gibi elimizdeki teknolojiyle bir ülkeye bile temiz su sağlamak oldukça masraflı ve zor gibi görünüyor. Gelecekte de bu teknolojiyi ne kadar geliştirebileceğimiz muallakta. Ülkeler ellerindeki suyu canları pahasına koruyacaklar. Suyu alamayan ve dışarıdaki suyu arıtamayan ülkeler, topluluklar yok olmaya mahkum olacak. Fakat durum petrolde böyle değil. Bilim insanları şimdiden petrol ve kömür gibi yenilenemez ve çevre dostu olmayan enerji kaynaklarının yerine alternatif yenilenebilir enerji kaynakları bulmaya ve bunları hayatımıza entegre etmeye başladı. Bu alternatif enerji kaynaklarının çoğu direkt olarak tek bir enerji türüne, elektriğe, çıkıyor ki bu da birden fazla enerji kaynağının tek bir amaç için bir arada kullanılmasına olanak sağlıyor. elektrikli araba ile ilgili görsel sonucuelektrikle çalışan uçak ile ilgili görsel sonucuBütün bunlar şimdiden hayatımızda yer edinmeye başladı. Mesela en bunlardan en bilindik olanı elektrikli arabalar. Onların dışında uçakların kanatlarına güneş panelleri takılarak uçaklar için havada elektrik enerjisi üretilebiliyor. Bu yöntemle bütün dünyayı turlayan uçak bile var. Şimdilik yolcu uçakları kadar büyük ölçekli olmasa da gelecekte büyük ihtimalle bütün uçaklar güneş enerjisi ile çalışacak. Ayrıca elektriğin petrolden birçok artısı var. En başta elektrik petrole göre doğaya çok daha az zarar veriyor. Elektrik motorları normal motorlara göre daha sessiz ve verimli. Elektrik petrolden daha çok alanda kullanılabiliyor. 

Bu nedenlerden dolayı ben olsam bir ülkenin petrol cenneti olmasındansa su cenneti olmasını tercih ederim. Çünkü her ne kadar o ülkede petrol bulunmasa da o coğrafyaya uygun bir elektrik üretme yöntemi bulunabilir.

(Visited 30 times, 1 visits today)