Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var

Bireyler, üstesinden gelmekte zorlandığı problemleri çözmek için diğer bireylerden yardım almayı tercih ederler. Bu yardımlaşma sayesinde üzerinde uğraştıkları sorunları atlatmak hem kolaylaşır hem de bu atlatma sürecinde harcadıkları süreyi kısaltma olanağını bulurlar. İnsanların gelecekleri için belirledikleri hedefleri de aslında bu gibi problemler gibi görülebilirler: Bu hedeflere üzerinde iyice çalışılması ve uzun süre harcanması gereken çalışmalar aracılığıyla ulaşılacaktır. Peki insanlık hedeflerine ulaşabilmek için ortaklık, yardımlaşma şart mıdır?

 

Bu sorunun cevabını birkaç örnek üzerinden vermek mümkündür. Örneğin, insanlığın günümüzdeki başlıca amaçlarından biri gelecek nesillere temiz bir çevre, güzel bir dünya bırakmaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ülke bazlı ya da spesifik bir şirket tarafından yapılamaz. Dünya gibi büyük bir bölgeyi temizlemek için küçük bölgelere ayrılmak çok da işe yarar bir çözüm olmayacaktır. Bu bölgelerin bireysel çalışmaları durumunda dünyanın temizlenmesi, geleceğe hazır hale gelmesi mümkün olmayabilir. Bu konunun daha tutarlı bir çözümü tüm ülkelerin bir arada ortaklaşa çalışmalarıdır. Ortak çalışma sayesinde herhangi bir çözüm yöntemi daha az efor ile daha kısa sürede uygulanabilir.

 

Bir başka örnek ise uzay çalışmaları olabilir. Tüm dünyada tarih boyunca bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Peki bu çalışmaların hepsi bir grup halinde mi yapılmıştı? Bu sorunun cevabı hayır, ancak insanlığın gerçekten büyük ve heyecan verici sonuçlar elde ettiği çalışmalar aslında birden fazla şirketin ortaklığı sonucunda yapılmıştı. Uydu fırlatma işlemleri, gök gözlemleri vb. birçok astronomik çalışmalar tek bir şirket tarafından yönetiliyor gibi görünse de işleme koyulduğu aşamalara gelene kadar bir sürü insanın işleminden birçok başka şirketin çalışmalarından geçer. Bu gibi ortaklıklar sayesinde hem tüm iş tek bir şirkete kalmaz hem de bütçeden ve zamandan tasarruf edilebilir.

 

Fizik, biyoloji ve kimya gibi bilim üzerinde yapılan çalışmalar yine gruplar halinde yapılmaktadır. Bu tür gelişmelerin üzerinde çalışan insanlar bir grup olarak, ortaklaşa çalışırlar. Bu sayede fikir çokluğu, çeşitliliği oluşur ve daha yaratıcı yöntemler sunulur ortaya. Bu yöntemler ile yeni buluşlar ortaya çıkar ve insanlık tarihinde yepyeni kapılar açılır.

 

Günümüzde yaşadığımız bu pandemi döneminde tüm dünya bir arada çalışmak zorunda kalmıştır. Bu gibi durumlar tüm dünyanın üzerinde beraber çalışıp çözüm bulabileceği, insanlığın geleceği için ortak olmalar gereken durumlardandır. Şu anda yaşanan bu pandemiyi durdurmak için ülkeler birbirlerinin problemlerine ortak olarak destek çıkmaya çalışmaktadırlar.

 

Kısacası, tüm dünyayı ve insanlığı derinden etkileyen durumlar için dünya bir gemi olarak düşünülürse bütün insanlık bu geminin mürettebatı olacaktır. Bu geminin batması sonucu tüm insanlık batacaktır. Yine aynı geminin herhangi bir güçlük karşısında yol almaya devam edebilmesi içinse yine tüm insanlık beraber olmalıdır, karşılarına çıkan problemlerin üstesinden gelerek çıkabilecekler için önlem almalıdırlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında, insanlık için atılacak en büyük adımların sağlanması ancak kurulacak ortaklıklardan geçmektedir.

(Visited 13 times, 1 visits today)