Bir Felaketi Küçültmek

Sizce nükleer bombalar daha küçük hale getirilebilir mi ? Bu soruya cevap vermeden önce bilmeniz gereken şeyler var. Öncelikle nükleer bombalar, radyoaktif elementlerin çekirdeklerinin dengesiz hale getirilerek zincirleme bir reaksiyona yol açılması sonucu patlarlar. Peki sizce bu patlamanın küçültülmesi mümkünmü ?

Eğer matematiksel düşünecek olursak evet mümkün çünkü mantıken bombanın içindeki radyoaktif element miktarını düşürürsek patlamanın boyutunun da küçülmesi gerekir. Fakat eğer bilimsel olarak düşünürsek, radyoaktif elementlerin dengesizliği patlamanın boyutunu tahmin etmeyi güçleştirir. Mesela ABD ilk nükleer bombayı kendi toprakları içindeki New Mexico yakınlarında denemişti. Patlamanın gücü yaklaşık olarak 20 kilotondu fakat hiroşima’daki bomba 18 kiloton ile daha büyük bir alanı tahrip etmişti.

El bombası boyutundaki bir nükleer bombanın koca bir alanı dümdüz ettiğini düşünsenize. Bu kadar dengesiz bir bombayı cephede kullanmak sizce ne kadar olurdu? Düşmana çok büyük bir darbe vurabilecekken bu dengesizlik yüzünden iki tarafında çok büyük zarara uğrayabileceği gibi radyoaktif yayılmanın da çevreye ve yine askerlere çok büyük zararları olacaktır. Dolayısıyla bence böyle bir riske hiçbir ülke girmek istemeyecektir. Bu riskin yanı sıra bu bombanın maliyeti de pek uygun olmayacaktır. Çünkü radyoaktif elementler zaten çok pahalı ve masraflı iken bir de bunun yanına ince işçilik ve gerektirdiği zamanı ekleyince, kullanacak kişinin kullanmadan önce bin kez düşünmesi gerekecektir. Tabi psikolojik etkilerini de unutmayalım. Bu bombayı kullanacak kişi, kendisine ya da masum insanlara zarar verme korkusuyla bunu kullanmaya cesaret edemeyecektir. Diyelim ki başarılı ve sabit tesir alanına sahip bir bomba üretilebildi. İyi yanları neler olurdu? Öncelikle terör olaylarının sayısı düşüşe geçer ve cephedeki asker kaybı azalırdı fakat yine de bu bombaların yerine kullanılabilecek daha ucuz bombalar varken bu bombanın kullanılması ne kadar mantıklı olurdu bilemem.

Tabi bu bombanın kullanımının ülkeler arasındaki eşitsizliğe de olumsuz bir etkisi olacaktır. Bu durumda bombayı kullanma yetkisini birileri vermeli. Peki bu bombanın ne zaman kullanılacağına kim karar verebilirdi? Benim fikrimi soracak olursanız Birleşmiş Milletler’in karar vermesi en doğru yol olurdu. Ve yine aynı şekilde üretiminin de Birleşmiş Milletler tarafından yapılması en doğru yol olurdu.

Kısaca böyle bir bombanın kullanılması mümkün olsaydı, ülkeleri sosyal yaşam, ekonomi ve sağlık yönünden son derece olumsuz etkiler. Sadece bununla kalmaz birde insanların içine her an bir iç savaş çıkma korkusu oluşurdu.

(Visited 24 times, 1 visits today)