BİREYLERİ GERÇEKLİĞE HAZIRLAMAK

Günümüz eğitim sistemi ve her yıl değiştirilerek öğrencilerin yaşam ve çalışma koşullarını etkileyen bazı kural ve yeniliklerin her ne kadar öğrencilerin potansiyellerini artırmak ve başarı oranlarını yükseltmek için yapıldığı anlatılmak istese de aslında bu olgular öğrencilerin dengeli ve sabit bir okul hayatı geçirmelerine engel olmakla kalmayıp moral ve çalışma isteklerini de düşürmektedir. Özellikle küçük yaştaki bireyleri birtakım unsurlarla tanıştırmak ve büyük yaştaki öğrencileri de karşılarında oları bekleyen hayata hazırlamakla yükümlü olan okullar ve onları bazı kurallar çerçevesinde sınırlı tutan bakanlık görevini yerine getirememektedir.

İnsanlar, gelecekte sağlıklı iletişim kurabilecekleri ve yaşamlarını herhangi bir eksiklik olmadan yaşayabilecekleri şekilde birtakım değerlerle belirli bir zaman önce buluşturulmalıdır. Günümüzde ise bu durum insanları hayata hazırlama gereği gerçeğinden çok uzaktadır. Sistem, bireylere karşı eğitimi gelecekte karşılaşacakları problem ve koşulları göz önüne alarak değil, belli değişkenleri göze almadan yalnız teknik bir eğitim aracılığı ile eğitmektedir. Bu tür bir eğitimin, çocukları ezberci ve monoton bir hale getirmekten başka bir işlevi olmamasıyla birlikte bireyleri iletişim, insan ilişkileri ve karar verebilme yetenekleri gibi onlara çoktan öğretilmiş olması gereken meselelerde yalnız bırakmış olur.

Eğer eğitim alan bireylerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda karar alınmadığı sürece eğitimin ilk başta var olan amacına ulaşılamamakla birlikte yürütülen bu eğitim ile birlikte o ülkenin refah seviyesi belirli ekonomik ve iletişim sorunları yüzünden düşecek, her yaştan birey bu durumdan etkilenecektir. Öğrencilere asıl öğretilmesi gereken unsurların başında gelen iletişim ve bazı olmazsa olmaz bireysel öğretiler, onların bilinçlenmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onların okul ve dışarıdaki yaşantılarını kolaylaştırarak öğrencilerin teknik eğitim kapsamında da gelişmesini sağlayarak derslerini olumlu etkileyecektir. Ders programlarında ve ders işleyiş şekillerinde birtakım değişiklikler yapılarak öğrencilerin yalnızca ders konularını ve hayatlarının sadece belli bir kısmında işe yaracak bilgileri ezberlemeye çalışmadıkları, kendilerine birçok konuda güvenmeye başlayacakları ve nasıl bireylere dönüşmek istediklerine karar verebilecekleri bir ortam oluşturmaya başlanabilir.

Öğrenciler için yapılabilecek bu tür değişiklikler sayesinde onları topluma kazandırmak ve mental olarak yetişkin bireyler haline getirmede yardımcı olmasıyla birlikte, hepsinin kendine özgü bir karakteri olduğu ve insanların birer kopya olmadıklarını göz önüne alarak herkese kendine özgü bir çalışma şekli yaratmaya yardım edebilecek ve onları ders kitapları ve notlardan oluşan gerçeklikten çıkarıp, her gün binlerce insanın açlıktan öldüğü, insanların savaşlarda yetim ve dul kaldığı, kendi kendini yiyip bitirmekte olan gerçekliğe karşı gözlerini açtırmayı başarabilir.

Image result for thinking differently

(Visited 42 times, 1 visits today)