Birlikten Kuvvet Doğar

     Bir elin nesi var iki elin sesi var! Acaba bu söz yanlış olabilir mi? Bu söze karşı çıkan “Bir gruptaki üye sayısı arttıkça üretkenlik düşer.” diyen Max Ringelmann mi doğru düşünüyor ? Bence bir elin nesi var iki elin sesi var atasözü daha mantıklıdır çünkü insan sayısı artıkça fikirlerde artacaktır ve daha fazla fikir varyasyonu oluşacaktır. Bu da daha fazla ve farklı çözüme denk olduğu için Max Ringelmann bence yanlış düşünmektedir . İnsanlar birlikte olduğu sürece ,her insan birbirinden farklı düşünce yapısına ve donanıma sahip olduğu için, farklı açılardan durumu değerlendirip değişik fikirler çıkartabilirler veya çözümler üretebilirler. Birinin göremediği hatayı,  eksikliği bir diğeri görerek değişik bir bakış açısı getirebilir ve bu görüş açıları insanların yaptığı araştırmalara göre değişebilir.

                   İş dünyasında da oldukça tartışılan bu durum bireysel iş modeli ve takım çalışması modeli kavramları şeklinde karşımıza çıkıyor. Kimi kesimler her bireyin farklı bir motivasyonu ve çalışma hızı olduğu için tek başına çalışmasını doğru bulurken bazıları ise hem daha üretken olunduğu için hemde hatalar karşısında sonuçlarına takım olarak katlanıldığından gerilimi azalttığı için takım çalışması modelini daha doğru buluyor.  Cass Sunstein’in Infotopia kitabında sözünü ettiği “Grup performansı, bireylerinkinden üstündür” sözü de buradan geliyor.

Prof. Uri Treisman, Berkeley Üniversitesi’nde araştırmacıyken, başarılı ve başarısız öğrencilerin neleri farklı yaptığını anlamak için bir çalışma başlatıyor. Matematik sınav notlarına göre başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt ediyor ve  onlar ile görüşmeler ve anketler yapıyor. Derslerine giriyor.Başarılı ve başarısız öğrenciler arasında çalışma saati, zeka seviyesi, dersi önemsemek veya derse katılım açısından hiç fark çıkmıyor. 18 aylık araştırmasının sonucunda farkediyor ki başarılı öğrenciler ilk önce bireysel çalışıyor ve daha sonra akşamları grup çalışması yapıyor. Başarısız öğrencilerden grup çalışması yapan bir öğrenci bile yok. Bütün çalışmaları bireysel ama çalışma süreleri aynı. Treisman çalışmasının sonunda grup çalışmasının öğrencilere farklı bakış açıları kazandırdığını,  soru sorma konusunda özgüven sağladığını, ait olma hissini desteklediğini ve rekabet duygusu yerine işbirliği duygusunu benimsemelerini sağladığını farkediyor. Geliştirdiği model bir çok üniversite tarafından benimseniyor ve öğrenci başarısı oldukça fazla artıyor.

Bu ve bunun gibi deneylerden dolayı grup çalışmalarının yani iki elin sesinin daha gür çıktığı kanısındayım . Fakat bazı karşıt çalışmalar da bulunmaktadır.

(Visited 79 times, 1 visits today)

Birlikten Kuvvet Doğar

İnsanlar her işi tek başına yapamaz. Mesela 100 kg çuvalı taşıyamayız. O zaman birinden yardım isteriz. Biri  yardım ederse çuvalı kaldırabiliriz.. Kimler bize yardım eder? Dostlarımız bize yardım eder.

Birlikte köpeği kurtarabiliriz:

Birlikte traktörden bile güçlü olabiliriz:

Birlikte köpekbalığından kurtulabiliriz:

Birlikte bizden çok büyük arıyı yenebiliriz:

(Visited 149 times, 1 visits today)