Bisiklet Dostu Şehirler

Sevgili Vatandaşlarım,

Bisikleti oyuncak ya da hobi aleti olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak bisiklet ekonomik ve çevresel sebeplerden dolayı bazı ülkelerde alternatif ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlamıştır.  Özellikle gelişmiş ülkelerde arabaların ve toplu ulaşım araçlarının yerini daha çevre dostu olan bisikletler almaya başlamıştır. Yıllardır ülkemizde de bisikleti bir ulaşım aracı yapma fikri tartışmaya açılmış ama hiçbir zaman yeterince başarılı olunamamıştır.

Bir ulaşım aracı olarak otomobillerin ne kadar pahalı bir araç olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar da otomobil sahipliğini ve kullanımını daha da pahalı hale getirmektedir.  Ayrıca az sayıda kişinin ulaşımını sağlayan otomobiller çevremize büyük zarar vermekte, küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Uzmanlara göre küresel ısınma Dünya’nın sonunu getirebilecek kadar büyük bir problemdir. Bisikletleri günlük ulaşımlarımızda kullanırsak yakıt harcamalarımızı azaltabilir, hatta yok edebiliriz. Bu durum bize daha rahat bir ekonomik hayat sağlar. Ayrıca bisiklet kullanarak atmosfere sera gazı salınımını da azaltmış oluruz. Bu sayede çevreye daha az zarar vermiş ve küresel ısınmayı azaltmış oluruz.

Bir şehirde bisiklet kullanmak oldukça zordur ve tehlikelidir. Şehir içindeki yollar sadece araba ve toplu taşıma araçlarına uygun tasarlanmıştır. Bu durumda bisiklet sürücüleri yolları araçlarla paylaşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmak isteyenlerin hayatını tehdit etmektedir.

Belediye Başkanınız olarak önümüzdeki dönemde en öncelik verdiğim konulardan biri kent içi ulaşımın kolay, ucuz ve çevre dostu hale getirmektir. Bu hedefe yönelik olarak bisikleti ulaşım aracı olarak kullanmayı teşvik etmemi gerekir. Bisikleti yaygınlaştırabilmek için bisiklet yolları yapımını ağırlık vereceğiz. Bisiklet yollarında, bisiklet sürücüleri araçlarla ya da yayalarla bir araya gelmeyecek bu şekilde kaza oranı azalacaktır. Bisiklet yolların da bisiklet sürücülerine keyif ve güven verecek şekilde yapacağız. Bisiklet yollarına gerekli trafik levhalarını, ışıkları ve şerit çizgileri gibi güvenliği arttırıcı üst yapıları geliştireceğiz.

Toplu ulaşım ile bisiklet kullanımını bütünleştireceğiz. Metro istasyonlarında bisikletlere uygun park yerleri oluşturacağız. Halkımızın bisikletlerini buralara güvenle bırakmalarını sağlayacak önlem alacağız.

Bisikleti yaygınlaştırabilmek için toplumda bu konuda isteklilik oluşturmak ve bilinci geliştirmek önem taşımaktadır. Bunun en iyi başlangıcı küçük çocuklarımızı barındıran okullardır. Okullarda bisikletle ilişkili aktiviteler belediyemizce desteklenecektir. Çocuklara güvenli bisiklet kullanmayı öğretmeye yönelik bisiklet sürüş alanları inşa edilecektir.

Önümüzdeki 5 yılda şehrimiz bisiklet dostu şehirler arasına katılmasını hedefliyoruz. Bu konuda sizin de katkılarınızı ve savunuculuğunuzu bekliyoruz.

(Visited 22 times, 1 visits today)