Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik çeşitlilik tüm dünyada veya belirli bir habitatta ekosistem (doğal sermaye), tür ve gen çeşitliliğine verilen addır. Biyoloijk çeşitlilik insanoğlunun ekonomik ve sosyal hayatının devamlılığı için gerekli olan hizmetleri sağlar. Biyolojik çeşitlilik aynı zamanda, tozlaşma, iklimsel düzenlenme, selden koruma, toprak verimliliği ve gıda, yakıt, lif ve ilaç üretimi gibi ekosistem hizmetleri – doğanın sağladığı hizmetler – için de önemlidir.

Biyolojik çeşitliliği artıran faktörler: İklimin yaşama daha elverişli hale gelmesi, Orman gibi yaşam alanlarının artması, Çevrenin temiz olması, Bilinçli avlanma, Toprağın yapısının mineraller ile zenginleşmesi. Biyolojik çeşitliliği azaltan faktörler: İklimin ve bitki örtüsünün tahrip edilmesi, Ormanların yakılması/yangında yanması, Çevrenin kirletilmesi, Bilinçsizce yapılan avlar, Toprağın yapısının bozulması, Aşırı otlatma veya bilinçsizce bitki toplama olarak sayılabilir.

İster bitki ister hayvan olsun bu canlıların nesillerinin koruma altına alınması için; Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların yaşam alanları korunmalıdır. (Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin yaşama alanlarında yerleşim, sanayi ve tarım faaliyetleri engellenmelidir. Bu alanlar doğal koruma alanları olarak kabul edilmelidir.) Orman, sulak alan, dağ ve göl gibi dış etkilerden daha çabuk etkilenebilen ekosistemlerde insan etkinlikleri sınırlandırılmalıdır. Çiftçiler; aşırı otlatmanın, bitkilerin aşırı toplanmasının, ormanların arazi kazanmak amacıyla tahrip edilmesinin biyolojik çeşitlilik açısından olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirilmelidir. Kıyı habitatlarının tahrip edilmesi, balıkçılığın ve avlanmanın aşırı ve kontrolsüz yapımı engellenmelidir. Tabiat parklarının, doğal yaşam alanlarının oluşturulması, organik tarımın tercih edilmesi ve insanların bu konularda eğitilmesi gerekmektedir. Türlerin korunması ve denetimi için mekanizmalar geliştirilmelidir. Gönüllü kuruluşlar ve düzenledikleri kampanyalar desteklenmelidir. İnsanlar, biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda bilgilendirilmeli ve canlı varlıkların korunup sevilmesi bilinci yaratılmalıdır

(Visited 5 times, 1 visits today)