Büyüyü Bozma

İnsanların çoğu olanlardan onlara gösterilen kadar haberdardırlar. Default İnsanların bilinçleri hemen hemen aynı genişlik ve yükseklikte, görüşleri benzer açıklıkta, anlayışlarıysa eş kıtlıktadır. Default İnsanlar sınırları yettiğince farkına varır, gösterdiğiniz kadar görür, anlattıklarınızdan yalnızca kendi dilindekileri anlarlar. Bu tip insanlar topluluklarda, muadilleri çok olduğundan mütevellit, kendilerine kolayca yer bulurlar. Benzer yaşantıları vardır. Default İnsanlar, aynı eşekler gibi korkularından bildikleri ottan başkasını yemedikleri sürece; aynı otlakta, çoban ne derse yapmaya ve kafalarını kaldırmadan önlerindeki otu yemeye mahkûmlardır.

Ne zaman ki eşek kafasını kaldırıp, cesaretini toplayıp başka ottan yer, otlağını aşıp da kırlarda dolaşmak için çobanı geçmeye çalışırsa; işte o zaman eşek özgür bir eşek yani Custom İnsan olur. Ancak böyle eşeklerle pek sık karşılaşmayız.

Custom insanlar kendilerine gösterilenden fazlasını görmek için çabalar. Bu insanların çabalarına göre bilinçleri farklı boyutlarda, görüşleri değişik açıklıklarda, anlayışlarıysa farklı gelişmişliklerdedir. Bu insanlar daha da farkına varmak için çabalar; daha fazla görmeyi talep eder; anlattıklarınızın tamamını anlamak için uğraşır, dahasını anlatmanızı isterler. Bu tip insanalar nadir oldukları için topluluklarda fazla değillerdir. Şanslı olanları kendi gibi olanlarla toplumlar içerisinde gruplaşır. Bazılarıysa kalabalıklarda yalnızlaşır. Ancak genelde Custom insanlarda toplumlar içerisinde kendilerine kolayca yer bulur.

 Custom yani kendini geliştirmiş insanlar öbürlerinin yönetir.

İnsanlar tek başlarına yaşayamayacak kadar beceriksiz yaratıklardır bu sebepten topluluklar halinde yaşarlar. Toplulukların dağılmaması insan türünün devamlılığı ve egemenliği açısından son derece önemli bir esastır. Toplumları bir arada tutabilmek içinse düzene ihtiyaç vardır. Bütün düzenler hayalidir. Zaten bu yüzden çok sayıda yönetim şekli, ırk, millet ve ülke vardır. Esasında bunlar inanmayı bıraktığınız an sönüp gidecek hayallerdir.

Düzenlerin hayali olması gereksiz ve kötü oldukları anlamına gelmez. Bilakis son derece gerekli ve güzel hayallerdir. Hayali düzenler aynı zamanda gerçektirler de.

Bu düzenlerin farkına varan ve tıpkı bir perdenin arkasına bakıp içerdekileri gören Custom İnsanlardır.

Perdenin arkasını görmek çaba gerektirir. Çaba gösterildiği zaman ulaşılan bu nimetler ise çok değerli ve bir o kadar da yasaktır ancak bu yasayı ihlal edenler cezayla değil ödülle infaz edilir.

Bu yasayı ihlal edenler Custom İnsan olup düzenlerine daha uyumlu şekilde yaşayabilme ya da çok çaba gerektirse de kendi düzenlerini oluşturma yetisine sahip olurlar.

Bu durum aslında çok tehlikelidir. Düzenlerin devam etmesi toplulukların bir arada kalması için bazılarının seviye atlayıp devamlılığı sağlamaları şarttır ancak herkes seviye atlar ve perdenin arkasındakini görürse büyü bozulur, düzenler yıkılır.

Düzenler yıkıldığı için toplumlar da dağılır ve tabiat yalnız yaşamak için fazla beceriksiz olan bizlerin sonunu getirir.

(Visited 27 times, 1 visits today)