Çağdaş Yaşam ve Sosyal Hayat

Çağdaş yaşamla birlikte tecrübe ettiğimiz seneler boyunca algımızda yer almış sosyal hayatın da değişim rüzgarına karşı koyamaması farklı duygular uyandırsa bile bu artık şaşırılacak bir vaziyet olmamalıdır. Çoğu zaman bu çağın olumlu ve olumsuz özelliklerine değinen mukayeseler kafa karıştırabilse de büyük resme odaklanıldığında mevcut durumların daha kolay masaya yatırılması kabildir.

 

 

Zamanımızın en göze çarpan unsurlarından biri de hiç şüphesiz ki sosyal medyadır ve her ne kadar rahatlama ve eğlence kaynağı olsa da ince bir çizgi geçildiğinde bireyleri bağımlı bir hale getirebilmektedir. Bu denli hassas bir kavramın insanların hayatına edeceği tesir elbette ki değişkenlik gösterecektir, hayatının kalitesini aynı oranda yükseltip düşürebilecektir. Bir yandan sosyal ağlar sayesinde mesleki yeterliliklerini gösterip takipçiler kazanarak çevre edinenler veya öğrendikleri dillere ya da ilgi alanlarına bağlı olmak suretiyle diğerleriyle iletişim kuranlar misali bireyler gözlemlemekteyken bir yandan da özgüvenleri bu tür platformlardan gördükleri ilgiye göre şekillenen bireylere tanık olmaktayız.

 

 

 

 

Başka bir faktör olarak metropoller örnek verilebilir. Gelişme gösteren teknoloji, sanayi ve ekonominin hakimiyetindeki yaşam alanlarında süregelen hayatların elli yıl öncesine benzememesi alışılmadık bir olgu değildir, bunu da ekseriyetle komşuluk ilişkilerinde görmekteyiz; geleneklerine bağlı toplulukların sıklıkla serzenişte bulunduğu bu konu da bazıları için özel hayatın zaman ve belki de özel alan bakımından işgalini önlemek adına olumlu bir değişimdir ancak şu da unutulmamalıdır ki komşularda yakınlık derecesinin ayarlanabilirliği de bu hususun bir problem haline gelip gelmemesinde önemli bir rol oynar.

 

 

 

 

 

İletişim konusuna gelince de geçmişe nazaran taraflar arasında daha büyük bir kopukluğa tanık olmaktayız. Buna sebep olan etkenlerin başında da iletişimin daha zahmetsiz bir biçime bürünmesi gelir, bu ne kadar bir lütuf gibi görünürse görünsün değerinin suistimal edilmesi neticesinde sağlıklı bir iletişimin kurulması ne yazık ki söz konusu olamamaktadır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse de en basitinden bir grup arkadaşın buluşmasını resmedelim: Akıllı telefon ve internet döneminden önce insanlar buluşma gününden genellikle çok önceden o buluşmanın planını yapmaktaydılar, son dakikada iptal etmek çok da mümkün sayılmazdı, buluşmalar değerlendirilir ve dolu dolu geçirilirdi fakat günümüzde ise bir buluşmayı ayarlamak ve ondan vazgeçmek o kadar kolay bir hale gelmiştir ki insanlar birbirleriyle geçirdikleri vaktin değerini geç fark eder hale gelmişlerdir; bu örnekten yürüyerek iletişimdeki kopuklukların nedenlerini tahmin etmemiz ve bu vaziyeti önlememiz daha mümkün olacaktır.

 

 

Koşullar nasıl olursa olsun, elimizdeki imkanları avantaja ve dezavantaja dönüştürmek bize bağlıdır; her zaman göz önünde anlamlandırılması zahmetli vakalar bulunacaktır ve berrak bir akılla üstesinden gelmemiz lazım olan sorunların patlak vermesi olası bir durum olacaktır, tüm bunlar için içinde bulunduğumuz modern çağı suçlamak pek de yapıcı bir çözüm olmayacaktır ve sonuç olarak mühim olanın kendi farkındalığımıza ve idaremize hakim olmak olduğunu kavramamızın önünde ne yazık ki uzun bir yol görünmektedir.

 

 

 

 

KAYNAKÇA:

Öne Çıkan Görsel: https://www.edgehill.ac.uk/study/student-experience/social-life/

  1. Görsel: https://www.accomnews.com.au/2017/05/social-media-success-for-your-hotel/
  2. Görsel: http://www.metropolistanbul.com/
  3. Görsel: http://www.eokul-meb.com/komsuluk-ile-ilgili-atasozleri-ve-anlamlari-71927/
  4. Görsel: https://www.baltasgrubu.com/Hizmetlerimiz/potansiyeli-performansa-cevirmek/temel-iletisim-becerileri-ve-empatik-anlayis-gelistirme.html
  5. Görsel: https://www.stevenaitchison.co.uk/six-secrets-to-meeting-new-friends/
(Visited 36 times, 1 visits today)