Çalışkan Karıncalar

  1. Şimdiki yazımda size karıncaları tanıtacağım.

 

Karıncalar dünya üzerinde her yerden bulunmaktadır. Karıncalar 100 milyondan yıldan  uzun süre yaşamış canlı türüdür. Dünya’daki bütün karıncalar toplam ağırlığı bütün insanların toplam ağırlığından fazladır. Dünyada  35  bin karınca türü bulunmaktadır. Çoğu karınca türü sıcak iklimde yaşar ama soğuk iklimlerde yaşayan türleri de vardır. Yaklaşık 9500 türü bilinmektedir. Bilim adamları bunun iki katı kadar daha karınca türünün keşfedilmesini beklediğine inanmaktadır. Bütün böcekler arasında en zeki olan böcek türü karıncadır. Bir karıncanın yaşam süreci o kadar fazla değildir. Karıncaların ortalama ömrü 45 ila 60 gündür. Bir karıncanın beyninde yaklaşık 250 bin beyin hücresi bulunur. Bazı karıncalar günde  saat boyunca uyur. Bir karıncanın dışı sert kabuktandır. Buna dış iskelet denir. En uzun karıncanın boyu 2,5 cm’dir. En küçük karıncanın uzunluğu ise 1 mm’nin onda biri uzunluğundadır. Bir karınca kolonisinin nüfusu yüz binlerden milyarlara varabilir. Karıncalar antenlerini sadece dokunmak için değil koku almak içinde kullanırlar. Karıncaların vücutlarını iki tane mide bulunmaktadır. Bunlardan biri besini midede depoluyor. Diğeri ise diğer karıncalarla yiyeceği yemeği depolar. Karıncaların akciğeri yoktur. Oksijen vücutlarına tüm bedene yayılmış küçük deliklerden girer, karbondioksit de aynı deliklerden çıkar. Karıncaların altı bacağı vardır. Karıncalar gri, kırmızı, kahverengi, sarı, mavi ya da mor olabilirler. Karıncanın vücudu üç bölümde oluşur. Bunlar kafa, gövde ve meta somadır. Metasomanın anlamı karıncanın kuyruk kısmıdır. Karıncalar koloni adı verilen  büyük gruplar halinde yaşarlar. Her karıncanın kolonide belirli bir görevi vardır. İşçi karıncaların görevi yuvadan çöpü çıkarıp, özel çöplüğe taşımaktır. İşçi karıncalar dişidir. Koloninin çoğunluğunu dişi karıncalar oluşturur. Köle – yapıcı karıncalar başka karıncaların yuvasına saldırır ve yumurtalarını çalarlar. Kraliçe karıncaların doğduklarında kanatları vardır. Her karınca kolonisinin en az bir, bazen birden fazla kraliçesi olur. Ahşap karıncaları önemli yırtıcı böceklerdir ve geniş bir koloni oldukları taktirde. Bu böcekler günde binlerce böcek  toplayabilir. Ahşap karıncalar düşmanın ağzını açarak tehdit edebilir. Karıncaların başlıca düşmanları insanlardır. Yuvalarını ve yaşam ortamlarını yok edip, böcek ilaçlarıyla onları öldürüyorlar, hatta bazı yerlerde yeniyorlar.

 

(Visited 240 times, 1 visits today)