ÇALIŞKAN KÖLE Mİ, YARATICI ZEKA MI?

İnsanların bilgiyi öğrenme şekilleri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Kimilerimiz görsel hafızaya sahipken kimilerimiz ise işitsel hafızaya sahip olup öğrenmek için sesli anlatıma ihtiyaç duymaktadır.

Klasik eğitimde size belli konularda bilgiler veriliyor ve sonunda sınanmak için bu doğru mu, şunun cevabı neydi şeklinde sorular soruluyor. Aslında çocuklara “Siz olsaydınız ne yapardınız?” şeklinde sorular sorulması onları düşünmeye daha çok itecektir. Böylece öğrenci kendisini sorgulayarak çözümler üretmeye çalışacak ve bu da onun yaratıcı yönünü geliştirecektir. Eğitimde yaratıcılığın desteklenmesi en başta düşünmeyi ve hayal gücünü kullanmayı kazandırır. Örneğin makers dersleri veya resim dersleri yaratıcılığı geliştiren derslere örnektir. Ayrıca global perspective dersi gibi katılımcı ve etkileşimli dersler de hayal gücü ve düşünme yeteneğini geliştiren derslerdendir.

Sonuçta yukarıda bahsedilen farklı özellikteki kişilerin hepsinin aynı anda öğrenebilmesi için sınıfta etkileşimli ve katılımcı ortamlar sağlanmalıdır.

(Visited 2 times, 1 visits today)