Çalışma Saati Standartları

Sizce dünyada her şeyin standartları olduğu gibi çalışma saatlerinin de standartları olmalı mı? Çalışma süresi, bir kişinin sigortalı ücret için harcadığı süredir. Birçok ülke, asgari günlük dinlenme süreleri, yıllık tatiller ve haftada maksimum çalışma saatleri gibi bir çalışma haftasını yasalarla düzenler. Çalışma süresi, genellikle ekonomik koşullara, konuma, kültüre, yaşam tarzı seçimine ve bireyin geçim kaynağının karlılığına bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Standart çalışma saatleri (veya normal çalışma saatleri), çalışma saatlerinin günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak sınırlandırılmasına ilişkin mevzuatı ifade eder ve bu standartlar işçinin ve işverenin haklarını korumakta büyük rol oynar ve iş hayatında düzenin devam etmesi için vazgeçilmez bir faktördür.

Gelişmiş dünyadaki çoğu ülke, ortalama çalışma saatlerinin önemli ölçüde azaldığını gördü. Örneğin, 19. yüzyılın sonlarında ABD’de ortalama çalışma haftasının haftada 60 saatin üzerinde olduğu tahmin ediliyordu. Bugün ABD’de ortalama çalışma saati 33 civarında, ortalama bir erkek tam zamanlı olarak iş günü başına 8,4 saat ve ortalama bir kadın tam zamanlı olarak günde 7,9 saat çalışıyor. Haftalık ortalama çalışma saatlerinin en düşük olduğu ülkeler 27 saat ile Hollanda ve 30 saat ile Fransa. 26 OECD ülkesinin 2011 raporunda, Almanya 25,6 saatle haftada en düşük ortalama çalışma saatine sahipti. Avrupa’da güncel olarak ortalama en çok haftalık çalışma süresine sahip olan ülkeler; Karadağ – 45 saat, Sırbistan – 44,4 saat, Yunanistan – 43,8 saat, İzlanda – 43,5 saat, İsviçre – 42,7 saat, Avusturya- 42,1 saat, Çekya – 41,3 saat.

Ülkemizde ise 1936 yılında imzalanan İş Yasası ile çalışma saatleri günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmiştir. 2003 tarihli, hala geçeri olan bu yasaya göre Türkiye’de haftalık çalışma süresi 45 saattir fakat Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye haftada ortalama 48.3 saat çalışarak başı çekiyor. Aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuyla ilgili yayımladığı yeni bir yönetmelik var. Resmî Gazete’de 27 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan yeni bir kanun bilgisi. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e  göre, günlük çalışma süresi 11 saati, gece çalışma saati 7.5’i geçemeyecek.

Az öncede bahsettiğim gibi dünyada çalışma süreleri her ülkeye göre farklılık gösteriyor ancak her ülkede bu çalışma süresinin belli bir standartı var  ve bu standart iş hayatında dengeyi sağlıyor ve her iki tarafında(işçi ve iş veren) haklarını koruyor yani bu standartların varlığı ve uygulanması kaçınılmaz aynı zamanda mantıklı oluyor. Peki sizce her ülkenin çalışma standartları aynı olsa ne gibi sorunlar ortaya çıkardı?

(Visited 25 times, 1 visits today)