ÇANKIRI’NIN AĞLAYAN KAYASI

Çankırı’nın Orta ilçesine 17 kilometre uzaklıkta olan Bağkışla bölgesinde, arasından su akan gri renkli kayalar bulunur. Bunların oluşumuyla ilgili bu yörenin halkı, iki yüz yıllık bir efsane anlatır:

Efsane, “Paşa” denilen baba ve “Sultan” denilen kız üzerinden geçmektedir. Osmanlılar zamanında “Kışla” denilen bu bölgeye bir gün Tatarlar saldırdı. Tatarların saldırısında yakıp yıkmadıkları yer kalmaz. Pek çok insanı öldüren Tatarlar, kayaların arasına kaçmayı başaran Sultan’ı öldüremediler ve Sultan, köyde sağ kalan tek kişi kaldı. Kayaların arasına girdiğinde ise Allah’tan kendisini taş etmesini isteyen Sultan, iki kayanın birleşmesiyle taş kesildi. Kayaların arasından akan su ise Sultan’ın gözyaşları olarak kabul görür ve bu gözyaşları küçük bir dere olup akar. Bu sayede Sultan’ın ağabeyi olarak kabul edilen çam ağacı bile beslenir.

Karakalem Resim Tatar Ramazan | Karakalem Portre Resim Sipariş

Rivayete göre, çam ağacının Sultan’ın ağabeyi olarak kabul edildiği için kimse hiçbir dalını kesmemektedir ve ne zaman buraya bir Tatar gelse on iki ay akan ve şifalı olan su, akmamaya başlar.

(Visited 11 times, 1 visits today)