CAYDIRICI CEZALAR

Bir toplumda, suç oranlarını azaltabilmek için neler yapılmalıdır? Bunu hiç düşündünüz mü? Hapishane sayılarımı arttırılmalı mı yoksa suç oranını azaltacak yeni tedbirler mi alınmalı? Bence,  suç oranını azaltabilecek  yeni tedbirler alınmalı çünkü hapishane sayılarının arttırılması çözüm değildir. Hapishane sayılarının arttırılması, hiç kimseyi suçtan alıkoymaz, hiçbir şeyi değiştirmez.

Suç oranlarının azalabilmesi için, yeni önlemler alınmalı. Örneğin yeni kanunlar çıkartılarak bu sorun engellenebilir. Yeni kanunlarla hükümlülerin cezaları arttırılabilir ancak cezaların arttırılması, tek başına yeterli değildir. Bununla birlikte iş, eğitim, sağlık vb. imkanlardan yararlanmalı ve bunlar kanunlar ile desteklenmelidir. Suç işleyenlerin cezalandırılması ise en son çözüm olarak başvurulması gereken bir yöntemdir. Bütün çabalara ve çözüm arayışlarına rağmen elbette suç işleyenler çıkacak az da olsa suç işlenecektir. Suçun tamamen ortadan kaldırılması bir ideal olsa bile bu bütün toplumlarda imkansızdır. Önemli olan suç işleme oranını mümkün olan en az seviyeye indirmektir. İşte cezalar ve hapishaneler, her şeye rağmen suç işleyen bu küçük oranlar için vardır.

O halde ceza kanunları ve hapishanelerden önce, yapılması gereken çok şey vardır. Unutulmamalıdır ki suçun hiç işlenmemesi, suç işleyenlerin cezalandırılmasından hem toplum hem birey için daha iyidir. Bu nedenle asıl amaç, suçun işlenmesinin önüne  geçmek olmalı ve bütün çalışmalar bu amaca yöneltilmelidir. kanunlar da öncelikle suçu cezalandırmayı değil önlemeyi amaçlamalıdır.

(Visited 4 times, 1 visits today)