Cennet Su mu Petrol mü

Bir yanda vücudumuzun yüzde 70’ini kaplayan bir sıvı diğer yanda neredeyse bütün sanayi alanlarında kullandığımız bir sıvı. Birinin ismi su diğerinin ismi ise petrol. Ülkemiz bir çok doğal zenginliğe sahip ama su ve petrol konusunda pek değiliz. Peki ya ikisinden biri plakaydı hangisi olurdu.
İnsanoğlu olarak her anlamda suya muhtacız. Su vücut ısısını ayarlıyor, zararlı maddeleri dışarı atıyor, kan taşınmasında yardımcı oluyor ve  hatta beyin fonksiyonlarını düzenliyor.
Örnek verecek olursak NASA bir gezegende yaşam formu ararken öncelikle o gezegende herhangi bir su formu olup olmadığına bakıyor ve ondan sonra diğer faktörlere bakıyorlar. Yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için petrolün varlığına bakılmıyor

Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin tatlı su kaynakları her geçen yıl azaldığı belirlenmiş hatta Türkiye’nin 2040 yılında tatlı su kaynağı bakımından fakir ülke sınıflandırılmasına gireceği tahmin ediliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise petrol. Petrol sayesinde sera gazları ortaya çıkartıyoruz ve bu sayede hava sıcaklıkları artıyor ve su havzaları yeterli beslenemiyor.
Petrol dışardan bakıldığı zaman büyük bir ihtiyaç gibi dursada bir su kadar kıymetli değil. Petrol çok büyük bir enerji kaynağı enerji kaynaklarının yerine başka bir enerji kaynağı bulabilirsiniz ama su yerine herhangi bir içecek içemezsiniz. Örneğin arabalar petrol ile çalışan araçlar ama bunun yerine elektrikle çalışan arabalar kullanılabilir ve bu elektriği petrol yerine güneş enerjisinden üretebiliriz. Ayrıca petrolün maddi değerinden vazgeçebiliriz bunu da iki sebeple açıklayabiliriz birinci sebepi petrol çok fazla zehirli atık ortaya çıkarılıyor ve dünyayı korumanın yollarından biri de bu atıkları ortaya çıkarmamak yani bu şekilde her türlü petrol kullanılmayacak. İkinci sebep ise tarım ve Hayvancılık. Tarlada yetişen sebze ve meyvelerin ayrıca onun yanında suya ihtiyacı olan tarım hayvanları ülkeye petrolden daha uzun süreli ve daha büyük getirisi olacaktır

Suyun diğer iyi bir yanı ise ekosistemi ayakta tutacak olması. Hangi ekosistem olduğu da fark etmez çünkü denizlerdeki, göllerdeki balıklar da sudan yararlanıyor karada yaşayan herhangi bir canlı da sudan yararlanıyor.

Sonuç olarak petrol ile insanoğlu bir asırdır beraber ancak su ile var olduğundan beri beraber. Su her canlı için bir yaşam kaynağı iken petrolün yerine başka enerji kaynakları doldurabilir. Su yaşam demektir ve bu yüzden ülkemin bir su cenneti olmasını isterdim ki böylece ilerdeki nesiller rahatça yaşayabilsin ve ekosistem korunabilsin

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)