ÇEVRE BİLİNCİ

                                                           ÇEVRE BİLİNCİ

 

Çevre bilinci, çevreyi korumak, temiz tutmak ve tarım yaparak çevre kirliliğini azaltmak demektir. Çevrenin korunması için hepimize önemli görevler düşmektedir.

Çevre kirliliğini azaltmak için sigara içmemeliyiz ve fabrika bacalarından çıkan dumanları engelleyecek filtreler takmalıyız. Fabrikadan çıkan dumanlar sadece çevre kirliliğine neden olmaz, aynı zamanda hava kirliliğine de neden olur. Fosil yakıtlı arabalar yerine, elektrikli arabaları tercih etmeliyiz.

Ormanlar da çevrenin korunmasında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle ağaçlar, sel sularını engelledikleri ve oksijen kaynağı oldukları için korunmalıdır. Orman yangınlara neden olmamalı, tehlike yaratan kişileri de uyarmalıyız. Sigara, nükleer atık gibi ormanı kirleten ve zarar veren maddeleri doğaya bırakmamalıyız.  Çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanmaları için ilköğretimde tarım dersleri olmalıdır. Ne de olsa “ağaç yaşken eğilir.” Çünkü, çocuklar çevrenin ne kadar önemli olduğunu henüz erken yaşlarda öğrenmelidir. Çevreyi kirletmemeyi, tarım arazilerini korumayı ve doğayla barışık yaşamanın önemini çocuklar kavramalıdır. Çevre bilinci bakımından dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de akarsularımızdır. Akarsularımızı kirletmemek için plastik şişe, cam şişe, naylon poşet ve yemek artıklarını ırmaklarımıza ve derelerimize bırakmamalıyız. TEMA Vakfı gibi vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına gönüllülük esasına göre yardımcı olmalıyız. Bu da bir vatandaşlık görevidir.

Sonuç olarak, çevremizi kirletmeyelim, kirletenleri uyaralım, akarsularımızı temiz tutalım, tarım arazilerimizi de koruyalım. Gelecek nesillere sağlıklı ve güzel bir çevre bırakmak hepimizin borcudur. Aynı zamanda gıda güvenliğimiz ve sağlığımız için de çevremizi korumak önemlidir.

 

Ege Saldırım- 181

7/B

(Visited 75 times, 1 visits today)