Çevre Bilinci Dersleri

Bir süre önce okulum bana okuldaki öğrencilerin çevre bilincini geliştirmem için bir ders oluşturmam gerektiğini söylemişti. Tabii ki bu dersi hazırlamak kolay olmayacak, konular, üniteler ve ödevler gibi planlanması ve yapılması gereken birçok şey var ve bunların hepsini halletmem gerekiyor.

İlk olarak bu dersin üniteleri ve konularını ayarlamalıyım. Bunun için ilk ünite genel olarak çevrenin ne olduğunu anlatan bir ünite olur. Bu ünitede çevre nedir, nasıldır ve neden önemlidir gibi konular anlatılır. İkinci ünite ise çevrenin ve doğal ortamların nasıl kirletildiği ve yok edildiğiyle ilgili olur. Böylece öğrenciler çevrenin neden tehdit altında olduğunu öğrenebilirler.  Bu ünitedeki konular çevre kirliliği türelerini anlatır. Örneğin ilk konu kara kirliliği, ikinci konu hava kirliliği, üçüncü konu su kirliliği gibi olur ve bunların sebeplerini anlatır. Üçüncü ünitede de bu çevre kirliliği türlerinin nasıl önlenebileceği olur. Yine konularda kara, su ve hava kirliği olur fakat bu sefer nedenleri değin, nasıl önlenebilecekleri anlatılır. En son ünite de genel bir tekrar gibi olur yani bütün konuların kısaca bir tekrarı olur ve en sonunda da öğrencileri bir etkinliğe hazırlar. Bu etkinlik bütün bu derslerde öğrendiklerini uygulatan bir etkinliktir. Böylece öğrenciler konuları sadece dinlemiş değil, öğrenmiş de olabilirler ve bunun sayesinde tam olarak dersi anlarlar.

Planlanması gereken ikinci şey ise verilecek ödevlerdir. Tabii ki her derste olduğu gibi her hafta bir ya da iki normal ödevler verilecektir. Bu ödevler o hafta işlenen konu ile ilgili test veya boşluk doldurma gibi ödevlerdir. Ama bunların yanında her ünitenin sonunda küçük proje ödevleri vardır. Örneğin ikinci ünite bitince her öğrenci çevre kirliliği ve nedenleri ile ilgili araştırma yapıp bir proje hazırlamaları gerekecektir. Ve en son ödev türü de önceden bahsettiğim yıl sonunda yapılan etkinliktir. Bu ödev seçmeli bir ödevdir yani ne hakkında yapacağını öğrenciler kendileri seçiyordur. Örneğin bir öğrenci insanları bilgilendirmeyi seçtiyse insanları bilgilendirmek için bir sosyal medya sayfası veya broşürler hazırlayabilir. Ya da bir öğrenci çevre kirliliğini önlemeyi seçtiyse bir grup hazırlayıp beraber ormanlardaki atıkları temizleyebilirler.

Yani bu ders öğrencilere çevre bilincini hem ders olarak hem de gerçek hayatta öğreten bir ders olacaktır. Gerçekte de olduğu için öğrenciler konuları ve önemini daha iyi kavrayabilecekler ve çevreye daha duyarlı bireyler olarak yetişecekler.

 

(Visited 45 times, 1 visits today)