Çevremizi Temiz Tutalım

Çevre  tüm  canlıların yaşamları boyunca bulundukları  ve karşılıklı olarak etkileşimde  bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Yani kısacası canlıları etkileyen dış etkenlere çevre denir. Çevre geleceğimiz için çok önemlidir. Eğer   çevremizi  temiz tutamazsak, ileride pişman olacağımız  durumlar  olur. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlıdır.

Çöpleri, çöp poşetinin ağzını sıkıca bağladıktan sonra çöp kutusuna atmalıyız. Yere tükürmemeliyiz.
Ormanları korumalıyız.
Ağaçlara zarar vermemeliyiz.
Çimlerin üzerinde ateş yakmamalıyız.
Hayvanlara zarar vermemeliyiz.         images-3
Denizleri kirletmemeliyiz.
Evcil hayvanlarımızın atıklarını temizlemeliyiz.
Çevremizi sahiplenmeli, değerini ve önemini çocuklarımıza öğretmeli, büyüklerimize de anlatmalıyız.
Enerji tasarrufu sağlamalıyız.
Biten pilleri pil kutusuna atmalıyız.
Piknikten sonra ateşimizi söndürmeliyiz ve asla yerde çöp bırakmamalıyız.
Kağıt, teneke, cam, pil gibi geri dönüşümü olan maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.
Böylece çevremizi temiz tutmuş oluruz.

Sağlıklı bir yaşam ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür.

Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insanların  doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır.

İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:

Hava, su ve topraklarımızın her geçen gün artan  bir şekilde kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz hale gelmesi,
Özellikle büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,
Ozon tabakasının delinmesi,
Yerkürenin giderek ısınması,
Kanser ve benzeri hastalıkların artması,
Doğal kaynakların hızla tüketilmesi..

Çevre geleceğimiz için çok önemlidir. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma olur. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir.

 

Kaynak:


http://www.forumalew.org/soru-lar-ve-cevap-lar/361700-cevre-temizligi-hakkinda-bilgi.html

(Visited 407 times, 1 visits today)