Ceza Sistemleri ve Ne Kadar Etkili Oldukları

      Verilen cezalar gerçekten suç oranını azaltıyor mu? Birkaç yıldır suç oranları düzensizlik gösterse bile hala bu oranların neredeyse sabit olduğu bir gerçektir. Bu yüzden bu soruya bir insanın hayır demesi beklenmedik değildir. Her ne kadar cezaevi ve hapishane mahkumlarının sayısı artmış olsa da ne yazıktır ki beklediğimiz gibi suç oranında bir azalma olmamıştır.

      Nasıl bir cezanın daha etkili olduğu belirlenip bir karar alınamasa da birden fazla ceza türünün var olduğu ve farklı insanların farklı görüşler ortaya koyduğu apaçık ortadadır. Bu görüşlerden bir tanesi ve en yaygın olanı, verilen ceza eğer yeterince ağır ise insanlar tarafından suç işlenilmesinin engellenilebileceğidir. Bu görüş halk arasında insanları suç işlemekten caydırmak diye de bilinmektedir. Bu görüş ilk olarak 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu ceza sisteminden önce bulunan idam cezasının yenilenmiş bir hali olarak insanlara sunulmuştu. Bu olayın gerçekleşmesiyle insanlar suçluların daha hafif bir ceza ile daha etkili cezalandırılabileceğini düşünmeye başlamıştır.

Bu benimsenmiş sistemden sonra ise rehabilitasyon yaygınlaşmaya başlamıştır fakat rehabilitasyon 19. yüzyıla kadar etkili bir ceza sistemi olarak düşünülmüyordu. Bu zamanda yaşayan toplumlar suç işlemenin sonradan öğrenildiğini ortaya koymuş ve eğer bir suçlu suç işlemeyi sonradan öğrenebiliyorsa bu suçlunun, doğru olanaklar sağlandığında, iyi nitelikler kazanıp kendisini daha iyi bir insana dönüştürebileceğini savunmuştur. Yani bir nevi tedavi edilmiş gibi olabileceklerini düşünmüşlerdi.

does punishment deter crime ile ilgili görsel sonucu"

 

Bu görüş ve savunmaların hepsinin temelinde toplumu korumanın yatmak olduğu üstü kapatılamaz bir gerçektir. Bahsedilen bazı yöntemler kısa süreli, ( bir suçlunun kendisine verilen süre boyunca hapiste yatması ) bazıları ise kalıcı ( bir suçluya idam cezası verilmesi ) yöntemlerdir. Bu görüş ve sistemlerin asıl ve ortak amaçları suçluya yeterince ağır bir ceza verilmesi ve sonucunda ise tekrar suç işlemeye kalkmamasıdır.

Çoğu kişi belli başlı cezaların suç oranını azalttığına inansa da ne yazık ki hangi cezanın en etkili sonuçlar verdiğini bulmak gerçekten çok zor hatta imkansıza yakındır. Birisi idamın en etkili ceza sistemi olduğunu düşünebilir hatta büyük ihtimalle bu şekilde düşünen insan sayısı beklenildiğinden daha da yüksek çıkacaktır. Fakat idamın başkalarının o suçu işlemesinden alı koyduğunu gösterecek yeterli bilgi bulunmamaktadır, aynı zamanda işlemediği bir suç yüzünden öldürülen insan sayısının göz ardı edilemeyecek kadar çok olduğunu düşünürsek şahsi görüşüm, idam her ne kadar etkili bir yöntem olarak görülse de masum insanların ölümüyle sonuçlanabilecek bir ceza sisteminin adil olmadığıdır. Aynı zamanda idamın ahlaki açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum, her ne kadar bir insan başka birisinin hayatını elinden almış olsa bile.

Yukarıda da belli ettiğim gibi idamın bir ceza olarak verilmesini her ne kadar doğru bulmasam da, işlenilen suçları önleyebilmek için etkili bir yöntem olmadığını söyleyemem. Bir suçlunun en iyi şekilde dikkatini çekmenin, kendisinin işlediği belirli suçlar sonucunda idam cezasına mahkum olduğunu söylemekten başka bir yol düşünemiyorum.

Benim için her ne kadar rehabilitasyon ön planda olsa da, ne kadar pahalı olduğunu ve her zaman işe yaramadığını göz önüne alırsak en iyi sistem olmadığı görülebilmektedir. Bahsettiğim nedenlerden dolayı en iyi ve insanlara zarar vermeden en etkili olan ceza sisteminin şu anda kullanılan ceza infaz kanunu olduğunu düşünüyorum.

 

(Visited 21 times, 1 visits today)