Cezaevlerinin Suç Oranına Etkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde, her 90 saniyede bir kişi eyalet veya federal hapishaneye veya yılda yaklaşık 20.000 kişiye mahkum edilir. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en yüksek hapsetme oranına sahiptir. Adalet ve ceza da dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı hapse giriyoruz, ancak ana nedenlerden biri kamu güvenliği. Suçlardan hüküm giymiş kişileri, özellikle de şiddet içeren suçluları hapsetmenin bizi daha güvenli hale getirmesi gerekiyor.

Fakat tüm bu hapsetme bize gerçekten ne kadar güvenlik sağlıyor?

Hapishanelerin suçu önleyebileceğine inanmak için iyi nedenler var. Cezaevinde bulunma deneyimi, gelecekte cezaevinden kaçmak amacıyla bir suç işlemesini engelleyebilir. Hapishaneler, uyuşturucu ve alkol tedavisi, eğitim veya danışmanlık gibi rehabilitasyon fırsatları sağlayabilir. Ve en azından, hapishanedeki biri toplumda suç işleyemez, kriminologların “inkapasitasyon” dediği bir etki. Ancak cezaevlerinin suçu gerçekten artırabileceğine inanmak için iyi nedenler var. Sert hapishane ortamı, akıl sağlığı sorunlarını şiddetlendirebilir, insanları saldırgan olmaya daha yatkın hale getirebilir veya onları adalet sistemine karşı şüpheci ve güvensiz hale getirebilir. Hapishaneler mahkumları arkadaşlarından ve ailelerinden izole edebilir ve bu da nihayetinde iş bulmalarına yardımcı olabilir. Veya mahkumlar, diğer mahkumlardan daha iyi suçlu olmayı öğrenebilirler.

Hapishanelerin şiddet içeren suçları nasıl etkilediğini incelemek için, çalışmamız 2003 ve 2006 yılları arasında Michigan’da hüküm giymiş tüm suçlulara ilişkin verileri kullandı ve hapis cezasına çarptırılanlarla topluluk denetimli serbestliğine mahkum edilenleri karşılaştırdı. Şiddetli suç.

Araştırma, şiddet suçları işleyen ve hem hapis hem de denetimli serbestlik için hak kazanan bireylere odaklanmaktadır. Bu insanlar genellikle soygun veya saldırı gibi suçlardan hüküm giyerler (tecavüz veya cinayet gibi daha ciddi şiddet suçlarından hüküm giyenler genellikle denetimli serbestlik için uygun değildir).

Ancak, gelecekteki şiddet suçlarındaki farkın cezaevinin kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı açık değildir. Hapis cezasına çarptırılan kişilerin, hüküm giymemiş olsalar bile gelecekte şiddet suçları işleme olasılıkları, denetimli serbestlik cezasına çarptırılanlara göre daha fazladır.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, çalışma, rastgele bir deneyi simüle etmek için suçlu sanıkların yargıçlara rastgele atanmasını kullandı. Farklı yargıçlar, aynı bölge mahkemesinde bile cezalarında daha katı veya hafiftir. Araştırma, daha sert yargıçlara rastgele atanan sanıklarla daha yumuşak yargıçlara rastgele atanan sanıkları karşılaştırdı. Araştırma, bir kişinin hapis cezasının, serbest bırakıldıktan sonraki beş yıl içinde şiddet içeren bir suçtan mahkum edilme olasılıklarını etkilemediğini buldu. Bu, cezaevlerinin denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış kişiler arasındaki şiddeti durdurmada kalıcı bir etkisinin olmadığı anlamına gelir.
.
, mahkum hala cezaevindeyken kısa süreli “çalışamazlığı” önleme etkisi de gösterdi, ancak bu etki normalde varsaydığımızdan daha zayıftı. Daha önce şiddet içeren bir suçtan hüküm giymiş birinin mahkumiyetinden sonraki beş yıl içinde yeni bir şiddet suçu işlemesini önlemek için bu kişilerden 16’sının hapse atılması gerekiyor.

Bu sonuçlar iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi, sadece bir kişiyi hapse atmak yılda on binlerce dolara mal oluyor. Hapishanelerin kısa vadeli önleyici etkisi, bu doların diğer kamu güvenliği veya şiddeti önleme stratejilerine daha iyi harcanabileceği anlamına gelir. İkincisi, cezaevlerinin yüksek maliyetleri, aileler ve topluluklar için olumsuz sonuçlara ilişkin endişelerle birleştiğinde, ülke genelindeki eyaletlerde hapis cezalarını azaltmak için yeni çabalara yol açtı. Mahkumların yarısından fazlası şiddet içeren suçlardan hüküm giymiş olsa da, ceza adaleti reformlarının çoğu şiddet geçmişi olanları hariç tutuyor. Bu çalışmanın sonuçları, hırsızlık ve saldırı gibi suçlardan hüküm giyen daha fazla kişinin kamu güvenliği üzerinde çok az etkisi olan cezaevi yerine denetimli serbestlik cezasına çarptırılabileceği anlamına geliyor.

(Visited 10 times, 1 visits today)