Cinsiyet Rolleri

 Toplumda cinsiyet rolleri, daha çok küçük yaştayken çocukların anne ve babasının onu büyütme şeklinden gelir, evde annenin mutfak işlerini yaparken babanın daha güç gerektiren tamir işlerini yapması ve ya çocuklara alınan oyuncaklarda kızlara alınan oyuncakların pembe, erkeklere alınan oyuncakların mavi olması çocuklarda işlerin ve renklerin cinsiyeti olduğu izlenimi yaratır. Peki bu ne kadar doğru?

Çocukluktan başlayan bu cinsiyet rolleri, aynı zamanda iş olanaklarını da kısıtlar. Mesela kadınlar hemşirelik, bulaşıkçılık, gibi işler yaparken erkekler, tamircilik, inşaatçılık gibi işler yapar. Bu toplumdaki cinsiyet rollerinden dolayı böyledir. Mesela şu an ülkemizde inşaat işçisi olan bir kadın görsek ne kadar şaşırırız değil mi? Bence bu çok yanlış çünkü kadınlar erkeklerin yapabildiği her işi yapabilecek potansiyele sahiptir. Aynı zamanda erkekler de kadınların yapabildiği her işi yapabilecek potansiyele sahiptir. Fakat ülkemizde bu şekilde kalıplaşmış roller olduğu için kadınlar rahatlıkla her mesleği yapamamakta. Aynı zamanda ebeveynlerin çocuklara gösterdiği ve sergilediği tutum da cinsiyet rollerine yol açar. Ebeveynlerin çocuklara ev içinde gösterdiği tutum genellikle, mutfak işleri ve temizlik işlerini yapıp çocuklarla ilgilenen bir anne, tamir işlerini yapıp eve para getiren bir babadır ve bu çok yanlış. Ülkemizde şu anda çocuklar anneleriyle rahatlıkla konuşabiliyorken babalarından çekinmekte. Bu da babaların sert ve kızgınmış gibi yansıtılmasından kaynaklanıyor ve bu şekilde toplumda kadın ve erkeklerin farklı rolleri ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan roller toplumun yapısını bozup, eşitsizliğe yol açıyor.

Bu toplumsal rollerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler, ailede çocukları yetiştirirken babanın da ev işi yapması ve çocuklarına böyle kalıplaşmış rollerin olmadığını anlatıp bu şekilde onları büyütmeleri gerekiyor. Aynı zaman da sadece çocukların değil toplumda herkesin bu konuda bilinçlenmesi ve herkese eşit, adil davranılması gerekiyor çünkü, bu şekilde kalıplaşmış cinsiyet rolleri olmaya devam ederse ülkede kadınlar ve hakları yok sayılıp erkekler daha üstün görülecek bu da eşitsizliğe yol açacak. Bu tutum artarsa ve toplumdaki insanlar bilinçlenmezse bu toplumda arkasına geçilemeyecek bir sorun haline gelecek ve kadınlar yetersiz, işe yaramaz insanlarmış gibi gösterilecek. Bu sebeple çocuklarınızı büyütürken onlara renklerin, mesleklerin, oyuncakların, cinsiyeti olmadığını gösterip onları olabildiğince eşit, özgür, bilinçli bir şekilde büyütmelisiniz ki ileride, bilinçli, demokratik, adaletli bir toplumda yaşayıp bu şekildeki cinsiyet kalıpları ortadan kalkmış ve yerine güzel, ayrımcılık olmayan bir toplumda yaşayalım.

(Visited 19 times, 1 visits today)