ÇOCUK HAKLARI

Merhabalar arkadaşlar! Ben Derin! Bugün çocuk hakları ile ilgili şeyler anlatacağım. Biliyorsunuz ki çocuk hakları çok önemlidir. Başlayalım! Size öncelikle Çocuk Haklarının en önemli 3 kuralından bahsedeceğim.

1.Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

2.Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez, Büyüklerin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.

3.Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemler alır ve onların sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerine bakar.

Şimdi ise sizlere çocuk hakları ile ilgili bilgi vereceğim! Hadi başlayalım! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye,Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır. Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Evet Arkadaşlar! Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek Üzere!

(Visited 311 times, 1 visits today)