Çocuk İşçi

Çocuk işçi çalıştıran iş yerleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı. Sizce bu doğru bir görüş mü? Tabii ki! Gelin açıklayım.

Bu sorun için yani çocuk işçi çalıştırmayı durdurmak için kurulmuş bir proje bile vardır. Adı ILO’nun kurmuş olduğu IPEC’tir. IPEC projesinin asıl amacı dünyadaki bu ciddi soruna bir çözüm bulup bu sorunu yok etmek. ILO’nun yapmış olduğu araştırmalarda dünyada 5-14 yaş grubunda 250 milyon çocuğun çalıştığı ortaya çıktı.12-17 yaş grubu 283 milyon çocuğun çalıştığı için okula devam edemediği de tahmin ediliyor. Peki ama iş yerleri neden çocuk işçi çalıştırmak istiyor? Çocukların küçük işyerleri tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni bu işyerlerinin çoğunlukla kayıt dışında bulunmasından kaynaklanıyor ve tabii ki çocuk işçi çalıştırmanın ağır cezaları vardır.

Önümüzdeki günlerde Başbakanlığa sunulacak yasa taslağına göre, ağır işlerde 15 yaşını doldurmamış çocuk işçi çalıştıran işverenlere, yapılacak uyarının ardından, tekrar çocuk işçi çalıştırmaları halinde, çalıştırdıkları her çocuk işçi için 1 milyar lira para ceza verilecek. Bu konuyla ilgili bir kanun bile vardır Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71. maddesi‘dir.

Yani çocuk işçi diye bir şey olmamalı. Ayrıca çocuk çalışmak istese bile buna ailesinin izin vermemesi gerekir çünkü çocuk 18 yaşına kadar verilen kararları anne veya baba verir.

                           ÇOCUK İŞÇİYE DUR DE!

(Visited 8 times, 1 visits today)