Çocuk işçiler

Her nekadar çocukların çalıştırılmasına karşı olunsada bu önüne geçemeyeceğimiz çok büyük bir problem birçok çocuk zorla veya yoksulluktan çalışıyorçocukların eğitime ek olarak ya da eğitim almak yerine önemli miktarlarda üretken emeği (yetişkinlerin “yaşamak için çalıştığı” olarak adlandırdıkları) yapmaları için gerekli olan veya gerekli olan durumdur. Bu, genellikle evin etrafında yardım eden veya cep harçlığı için ev işleri yapan çocuklara değil, ev dışındaki işçilere atıfta bulunur. Ancak, aile işletmelerinde, özellikle tarım ve konukseverlikte, genellikle çocukların yardım etmesi beklenen  bir alan vardır. Gelişmiş dünyada genellikle göreceli olarak iyi huyludur (çocuk ların kaçırılıp organlarının satılması, ticareti ve çocuklar gibi ders dışı aktivitelerde eksik olanlar gibi çok az problemler gibi daha az ciddi sorunlar). Fakir ülkelerde, çocukların aileleri için ana ekmek sahibi olabilecekleri, küçük paralar için tehlikeli işlere zorlandıkları ve okula devam etme imkanlarını reddettikleri çok daha ciddi bir sorundur. Çünkü çalışan çocuklar eğitimsiz ve vasıfsız olma eğiliminde olacaklardır (özellikle de diğer çocuklar okuldayken çalışıyorlarsa), iş genellikle meni el emeğidir. Tüm dünyada, bazı çocuklar aktörler, modeller, vb. Bu, genellikle ücretli çalışmaların diğer biçimlerinden oldukça farklı düzenlenir, ancak aynı sorunların bazıları geçerlidir. Açıkça kötü olan her şeyde olduğu gibi, kontralar çocuk işçiliğinin aslında çocukların, ebeveynlerinin ve müşterilerinin çıkarları olduğunu açıklamak için sıraya giriyor. Onların argümanları korkunç derecede ikna edici değil, yoksulluğun üstesinden gelmek çok zor ya da en azından pahalı, bu yüzden vergileri yükseltmek yerine neden çocuk işçilere güvenmiyorsunuz? Özellikle minik elleri böyle güzel şeyler yaptığında. Bu günlerde çalıştırılan çocukların 1800lerde çalıstırılan kölelerden tek farkı simdi çocuklara daha az yüklenilmesi eskisi gibi insan dışı varlık gibi görülmemeleri. Çocuk köleliğinin çeşitli biçimleri arasında daha fazla sorun var, bunlara bağlı emek türleri dahil. Birçok ülkede binlerce kız bazen kendi ebeveynleri tarafından kişisel bakım için köleliğe satıldı. 1800 lu yıllarda birçok fakır ülkede çocukların köleliğe başlama yaşı genellikle beş veya altı dır.1980’lerde ,kömür kamplarındaki  çocuklar da dahil olmak üzere bütün aileleri köleleştiriyordu ve birkaç çocuk yanıklardan ve diğer kazalardan öldü. Kölelik karşıtı bir kampanyanın sonucu olarak, çocuk köleliğinin kullanımı büyük ölçüde azaldı ve Kadın veya çocuk burada çalışmasına izin verilmiyor diyen işaretler birçok köle çalışma kampına eklendi. Tüm aileler genellikle bir nesilden diğerine geçmekte olan bir borca ​​karşı köleleştirilmektedir ve altı yaşından küçük çocuklar ebeveynleriyle birlikte çalışmaktadır.Ama bu kanunlara rağmen hala birçok yerde genellikle çocukları içeren çeşitli kölelik türleri vardır. Bazı ülkeler çocukları dikkat çekmeyecek işlerde kullanmaya başladılar halı yapımı veya küçük vagonları kömür madenlerinde taşımaya zorlamak gibi kendilerinden 10 kat aşır vagonlar onlarda kalıcı rahatsızlıklara

(Visited 64 times, 1 visits today)