ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE DUR DEMEK

Bazen dünya üzerinde çocuk olmak en büyük yüktür insana. Yoksulluklar, savaşlar hep çocukların omuzlarına yüklenir. Sanayiye giderken görürüz onları ya da sokakta ailesi için bir şeyler satmaya çalışırlarken. Ancak kimse önemsemez o çocukları. Kimse düşünmez benim çocuğum evde oyunlarını oynayabiliyorken bu çalışan çocuklar niye istedikleri şeyleri yapamasınlar, onlar niye çocukluklarını gerçek bir çocuk gibi geçiremesin diye. Para tüm insanların gözlerini boyamıştır.
Nedenleri ne olursa olsun çocukların erken yaşta çalıştırılmaları; çocukların çocukluklarını yaşayamamalarına, eğitimden uzaklaşmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Bilindiği üzere birey çevresel etkilere edilgen bir biçimde yanıt vermez. Doğumundan itibaren yanlılığa ve seçici algılamaya sahiptir. Geçmiş deneyimleri zemininde yeni yaşantılarını biçimlendirir. Bu nedenle aynı etki farklı bireylerde farklı yanıtlar doğurur. Bu bağlamda çalışan çocuklarda çalışma hayatının getirdiği olumsuzlukların beden ve ruh sağlığını bozucu etkisi bireysel farklılıklar içerir. Bu genç çalışanların bazı ortak sorunları ve tepkileri olduğunu göstermiştir. Bunlar:
• Yalıtlanma
• Saldırgan tutumlar
• Erken yaşlanma
• Depresyon
• Aşağılık duygusu
• Direnme’dir.

(Visited 283 times, 1 visits today)