ÇOCUK SÖMÜRÜSÜNE HAYIR!

Çocuklar, toplumda belirli bir yaşa kadar sağlıklı kararlar veremedikleri için ebeveynlerinin kararları ile hareket eden toplum bireyleridir. Türkiye’de bu yaş 18’dir. 18 yaşına kadar Türkiye sınırları içinde çocuk sayılırsınız. Bu yaşa kadar aileniz sizin yerinize doğru veya yanlış olmaksızın karar verebilir. Doğru olan da budur ancak bazı aileler çocukları hakkında yanlış kararlar vererek istikballerini karartıyorlar.

Hepimiz sokakta, trafikte, sanayilerde vb. yerlerde çocuk işçi çalıştırıldığını veya çalıştırılmaya zorlandığını görmüşüzdür. Sosyoekonomik seviyesi düşük olan aileler çocuklarını ailenin geçinmesine katkıda bulunmaları için çalışmaya gönderiyorlar. Az miktarda para kazanmak için her türlü işi yapan çocuklar, okulda, eğitim hayatında, akranları ve akrabaları ile geçirmesi gereken vakti çalışmakla geçirdiği için bu durum çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bir süre sonra çocuklar hayal kurmayı, geleceği düşünmeyi ve eğitim hayatını bırakıp sadece ailesi için çalışmaya başlıyor. O saatten sonra çocuk, artık ölene dek yapacağı işin bu olduğunu düşünüp her şeyden ümidini kesiyor. UNUTMAYIN BİR ÇOCUĞUN RUHUNU ÖLDÜRMEK DE CİNAYETTİR.

Türkiye’nin de imzalayanların içinde olduğu, 11 Aralık 1946 tarihinde New York’ta kurulan UNICEF kurulduğu tarihten bu yana çocuk haklarını elinden geldiği kadar koruyor. Her ne kadar UNICEF tarafından yasaklansa da bazı iş yerlerinde çocuk işçiler çalıştırılıyor. Çocukların çalıştırılmaması için iş yerlerine karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı. Uygulanmalı ki geleceğimiz olan çocukları geleceğimizi inşa etmekten daha fazla mahrum bırakmayalım. Bu sadece iş yerleri ile kısıtlanmamalı. Hepimizin de şahit olduğu üzere trafikte çiçek, mendil, yara bandı vb. şeyler satarak akşam ailelerine para götürmeye çalışan binlerce çocuk var. Kimisi böyle çalışırken kimisi ise çöpten eşya topluyor. El arabalarıyla sokaklarda dolaşıyorlar. Bunun için yapılması gereken ailelere yardım sağlamak. Eğer ki belirli uyarılardan sonra aileler çocuklarını çalıştırmaya devam ederlerse ceza işlemi uygulanmalıdır ki bir süre sonra yapmayı bıraksınlar. Aynı zamanda ülkemizde yaşayan mülteci çocuklar da aynı şekilde çalıştırılmamalıdır. Onlar da birer birey. 18 yaşına kadar onlar da çalışmamalı. 18 yaşını geçtikleri vakit istedikleri gibi çalışabilirler ama savaşın vurduğu mülteci ÇOCUKLARA siz de vurmayın.

Kısaca geleceğimiz olan çocuklar çalışmak yerine akranlarıyla vakit geçirmelidir, eğitime önem vermelidir. ARTIK YETER! ÇOCUK SÖMÜRÜSÜNE HAYIR…

(Visited 7 times, 1 visits today)