ÇOCUKLARA ZEKA TESTİ YAPILMALI

Eğitim, klinik ve mesleki bir çok alanda kullanılan zeki testleri kişinin akıl yürütme, muhakeme yapma , kavrama gibi zihinsel fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla dizayn edilmiş psikolojik testlerdir.
Bu testlerin amacı kişinin entellektüel potansiyeli hakkında bir fikir elde edilmesini sağlamaktır. Bu testler bir takım test bataryasından oluşmaktadır.
Farklı farklı becerileri ölçen bir çok zeka testi bulunmaktadır ancak bu testler bazı yönleriyle  birbirlerine benzemektedirler. Bu nedenle farklı iki zeka testinin aynı sonucu vermesini beklemek kimi zaman  çokta doğru olmayabilir.Mesela bütün çocuklara zeka testi yapılıp ona göre kademeler yapılsa daha iyi bir eğitim olabilir.

(Visited 43 times, 1 visits today)