ÇOK KARDEŞLİ Mİ TEK ÇOCUK MU OLMAK?

Kardeş sayısının bireyin akademik başarısını olumlu mu olumsuz mu etkilediğine dair fikir üretmek istediğimde kendimden yola çıktım ve tek çocuk olduğumdan yorum yapamadım ama etrafımdaki örnekleri inceledim ve bu konuda yapılan araştırmaları okudum.

Kardeş sayısı fazla ailelerde yetişen çocukların daha uyumlu, başarılı ve mücadele kapasitesinin yüksek olduğunu gördüm. Neden mi? Çünkü, çok kardeşli ailelerde en başta arkadaş edinme ve oyun ortamına uyum sağlamada, risk alma ve yabancı ortamlara girip kendini ifade etmekte, parayı daha kontrollü kullanma ve tutumlu olmada, kalabalıktan sıyrılabilmek ve kendini göstermek için mücadeleci ve hırslı olmakta daha etkin yol alıyorlar.

Çocukların kardeşiyle oynarken koordinasyon ve iletişim kurmayı, kardeşler arası çatışmalarda hakkını aramayı öğrendiklerini , öne çıkma, daha başarılı, daha sevilen olmak için çabalarken, mücadele gücü güçlü olarak geliştiğini, bu çocukların tek çocuk olarak yetişmiş bireylere göre  okul ve meslek başarısının da yüksek olduğunu öğrendim.

Başka bir araştırmada ise bunun tam tersinin ortaya konduğunu; tek kardeşi olan öğrencilerin, iki ya da daha fazla kardeşi olan öğrencilere oranla okuma başarılarının daha yüksek olduğunu çünkü ailenin gelir düzeyi arttıkça, okuma başarısının arttığı sonucuna ulaşılmış.

Bunların yanında, çocuğun kardeş ya da kardeşleriyle olan ilişkisindeki olumsuzluklar okul başarısını olumsuz da etkileyebilmektedir. Kardeşler arasında yaşanan sorunların aile üyeleri tarafından çözüme kavuşturulması gerekir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için aileler tarafından, çocukların birbirleriyle iyi iletişim kurabilecekleri ortam oluşturulabilir. Birbirleriyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişki kurabilmeleri yönünde desteklenmelilerdir.

Özetle söylemek gerekirse, çocuğun akademik başarısı tek çocuk ya da kardeşli bir ortamda olması yanında  yaşadığı sosyal ortam ve ekonomik şartlardan  da etkilenmekte ve çocuk üzerindeki etkisi farklı olabilmektedir

(Visited 14 times, 1 visits today)