Çöldeki Yalnız Kumun Düşünceleri

“ Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür” Çehov

“ Sakin bir hayatın tekdüzeliği ve yalnızlığı, yaratıcı aklı harekete geçirir.” Einstein

İnsanların hayatları boyunca hep sosyalleşme ihtiyacı duymuştur. Bizler yaşamlarımız boyunca sürekli düşüncelerimizi rahatlıkla paylaşabileceğimiz insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bazı insanlar belli ki diğerleri kadar duymuyor. Kimisi arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmek isterken kimisi de yalnız kalmayı terapi gibi görüyor. Aslında farklı düşünceler mevcut. Tıpkı Çehov’un düşüncesi ve Einstein’ın düşünce farklılığı gibi. Çehov kendini yalnız hisseden bir insan için her yerin çöl olacağını düşünürken, Einstein ise sakin bir hayatın tekdüzeliği ve yalnızlığın yaratıcı aklı harekete geçireceğini düşünüyor. İkisi de fikirleriyle bilinen insanlar fakat burada çelişiyorlar siz hangisinin sözünü daha yakın buluyorsunuz kendinize?

Birçok konuda birbirimizden farklı görüşlere, huylara ya da farklı karakteristik özelliklere sahibiz. Hepimizin de gözlemlediği gibi bazılarımız daha sosyal dışa dönük ve konuşkanken bazıları utangaç olabilir ya da utangaç gibi görünürken aslında sadece konuşmaktan ya da sosyalleşmekten hoşlanmıyor olabilir. Yalnızlık hissi bazılarımızın aslında çok korktuğu bir kavram. Çabalıyoruz ki bir grup insan topluluğu tarafından kabul görülelim ve yalnız ve arkadaşsız kalmayalım. Aslında bence bazen yalnız olmak daha iyi olabilir. Söylediğim bu şeyler alakasız gelebilir fakat aslında Yalnız olmayı tercih etmiş insanlar bunun farkında olabilir. Hala alakasız gibi konuyla ama aslında o kişiler yalnız oldukları için çöldeymiş gibi hissetmiyorlar. Ayrıca yalnız kaldığınızda düşünecek zamanınız da olur. Yani bazı düşüncelerden kaçamazsınız ve düşünceleriniz biçimlenmeye başlar aslında yani yalnızlık yaratıcı aklı harekete geçirir. Bu benim düşüncem ve evet kanıtlayamam anlamak için yalnız kalırsanız belki görebilirsiniz. Fakat en azından yalnızken hepimiz daha çok düşündüğümüzü biliyoruz.

Aslında yalnızlığın insanların düşüncelerini kurutmadığın aksine renklendirdiğine inanırken aynı zamanda Einstein’ın sözüne de tam olarak katılmıyorum. Çünkü yalnız olmanın sakin ve tekdüze bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Basitçe düşüncelerin coşkuyla doluysa hayatının sıkıcı ve tekdüze olması zor bir durum. Bu da aslında demek değil ki sosyal kişiler yaratıcı değil. Onlar da yaratıcı olabilir ama insanın kendiyle baş başa kalabilmesi onun düşüncelerini zenginleştirme yönünde tetikler.

Aslında insanın kendiyle vakit geçirmesi mi yoksa arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor olması aslında sadece bir tercih olsa da aslında tercihlerimiz düşüncelerimizi de etkiliyor. Her ne kadar iletişim kurma ve fikirlerimi paylaşma ihtiyacı duysak da bazı insanlar da buna ihtiyaç duymaya devam etse de sizin kadar çok yapmayabilir ki bu tamamen normal çünkü iki farklı tercihe sahip olan iki beyinin düşünceleri farklı olabilir ve ne şekilde düşünüyor olduğu aslında her şekilde benzersiz ve değişken.

(Visited 24 times, 1 visits today)