Çorum’un Efsanesi

Benim memleketim Çorum ve orda harika bir efsane var. O efsane: Eskiden Selçuklular, Bizanslılar, Osmanlılar ve Hititler gibi birçok medeniyet orada yaşamış ama ben bugün Hititlilerin yaşamıyla ilgili efsaneyi anlatacağım. MÖ 1600 yılında kuruldu. Halk, Hint-Avrupa dillerinin bilinen ilk örneği olan ve Anadolu dilleri sınıfına ait Hititçe ve Luvice dillerini konuşmuştur. Bu dillerin yanı sıra tabletlerinde Sümerce ve Akadca yazılar da mevcuttur. Çivi yazısını ve hiyeroglif yazı sistemini kullanmışlardır.

Hititler hakkında ilk arkeolojik kanıtlar, Kültepe‘deki Karum‘da bulunan ve Asurlu tüccarlar ile belirli bir “Hatti Ülkesi” arasındaki ticari ilişkileri kayıt altına alan tabletlerde ortaya çıktı. Tabletlerdeki bazı isimlerin, Hattice ya da Asurca değil, Hint-Avrupa isimleri olduğu düşünülmekteydi.

(Visited 51 times, 1 visits today)