Cumhuriyet Bizlere Emanet

1919 yılında güzel yurdumuzun batısı işgal altındayken yola çıkmaya karar veren Mustafa Kemal ve kurmayları 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna yola çıkmıştır. Amasya, Sivas ve Erzurum kongrelerinde millet ve Mustafa Kemal Osmanlı Devletinin durumundan dolayı memleketimizi müdafaaya karar vermiştir. Mustafa Kemal milletimizi temsil edecek bir meclisin kurulmasının şart olduğunu düşünür ve 23 Nisan 1920’de ilk Türkiye Büyük

Millet Meclisi kurulur. Cumhuriyetin temelleri aslında burada atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk bu günü biz çocuklara armağan etmiş ve bizi Türkiye Cumhuriyetinin mutlak koruyucuları olarak görmüştür. Bizim de Mustafa Kemale layık olmamız için bu bayramı coşkuyla kutlamamız ve Cumhuriyetimizi ilelebet korumalıyız.

(Visited 82 times, 1 visits today)