Cumhuriyet Özgürlüktür

Cumhuriyet Özgürlüktür

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu yönetim şekliyle padişahlık sona ermiştir. Artık ülkeyi halkın seçtiği vekiller, halkın istekleri doğrultusunda yönetmeye başladılar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu. Cumhuriyetle halkın en temel hakkı olan yaşama hakkı anayasasıyla güvence altına alınmıştır.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu rejimle bütün vatandaşlara eşit eğiti olanakları sağlanmıştır. Eskiden sadece belli bir zümreyle özel okullarda okuyup yazma hakkı verilmişken, cumhuriyetler bu haksızlıklara son verilmiştir.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü padişahla yönetilirken kadınlara hiçbir hak verilmemiştir. Onlar nüfus sayımında bile bir birey olarak sayılmıyorlardı. Cumhuriyet rejimiyle kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bu hak Fransa ve İsviçre’de bile daha sonra kadınlara verilmiş.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bütün vatandaşlarına düşüncelerini özgürce söyleme hakkı veren, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilme hakkını anayasayla güvence altına alan bir yönetim şeklidir cumhuriyet.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu rejim sayesinde bütün vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanmışlardır. Bu hak anayasa ile de korunmuştur.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu topraklarda yaşayan bütün insanlara inanç özgürlüğü tanınmıştır. Laiklik ilkesiyle din ve vicdan hürriyeti anayasada yerini bulmuştur. Hiç kimse bir başkasının inancına müdahale edemez.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü padişah yönetiminde olmayan halkın yönetiminde söz hakkı sahibi olması, cumhuriyetle halka verilmiştir. İnsanlar isteklerini, şikayetlerini dilekçe ile yetkili kurumlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahip oldular.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü özel hayatın gizliliği anayasa ile birlikte korunmuştur. Aile hayatına saygı gösterilmesi hakkını bizlere tanımıştır.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu yeni rejimle hiç kimsenin evine, işyerine, özel mülküne izinsiz girilemeyeceği hakkını anayasal düzene oturtmuştur. Sadece zenginlerin, önemli kişilerin konut hakkının olduğu padişah döneminde halk çok eziliyordu.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü eskiden dünyada ve vatanında olup bitenlerden, haklarından ve özgürlüklerinden haberdar olmayan halk, cumhuriyetle bu haklarına kavuştu. Bu, basın özgürlüğüdür. Basın ve medya yoluyla artık herkes her şeyden haberdar olabiliyor, haklarını öğrenebiliyorlar.

 

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü eskiden seyahat etme, serbest giyinme özgürlükleri yoktu. Cumhuriyetin getirdiği yeniliklerle birlikte halk bu haklara sahip oldu.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü anlamadığı arapça harfler yüzünden geri kalmış bir toplum, harf inkılabı sayesinde daha kolay okumaya ve yazmaya başladı. Kendini daha kolay ifade eden insanlar özgürdürler.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu rejimle çalışma hakkı kazanan vatandaş ekonomik özgürlüğüne kavuştu özellikle kadınlar çalışma hayatına katıldılar.

Cumhuriyet özgürlüktür çünkü bu rejimle bilime ve sanata önem verilmiştir. Birçok bilim insanı ve sanatçı yetişmiştir.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

 

(Visited 13 times, 1 visits today)