Cumhuriyet

Cumhuriyet demokrasi demek. Demokrasi her yerde uygulanmalıdır. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Halkın kendi kendini yönetmesine Cumhuriyet denir. Cumhuriyet bazı ülkelerde uygulanır. Mesela Türkiye de Cumhuriyet vardır.  Yöneticileri halk seçer. Kılık kıyafet, soyadı kanunu, Cumhuriyet, Anayasa çerçevesindedir. Milletvekillerini halk seçer. Milletvekilleri  mecliste halkı temsil eder. Cumhuriyet özgürlük demek. Demokrasi Cumhuriyet içindedir.

Atatürk her yerde Cumhuriyeti savunmuştur. Eğer  Cumhuriyet olmasaydı şu an biz padişahlıkla yönetilirdik. Cumhuriyet olmasaydı bu ülke dağınık  olurdu. Cumhuriyet olmasaydı Türkiye olmazdı. Muhtardan Cumhurbaşkanına  kadar devlet yönetiminde bulunan kişileri halk seçer. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan üniversite mezunları devlet yönetimine gelir. Seçimle yönetime gelen kişiler kanunlara göre halkı temsil ederler.

ONUNCU YIL MARŞI

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan,

On yılda, on beş milyon genç yarattık her yaştan.

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan;

Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri!

Bir hızla kötülüğü,geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

Türk’üz, Bütün başlardan üstün olan başlarız,

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri!

Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.

Bütünledik her yönden İstiklal kavgasını,

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri!

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz,

İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitleyiz.

Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye,  biz,

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk’üz Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi

Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri!

(Visited 71 times, 1 visits today)