Değerli Site Sakinleri,

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmak zorundadır, ve sitemizde de böyle vicdanlı insanlar olduğu için onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almak zorundadır. Zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek durumundadırlar.

Türkiye’nin taraf olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ıstırap çekmesine sebep olamaz. Hiç kimse  kendi evcil hayvanını terk edemez ve onu sağlıksız bırakamaz. Hukuki bağlayıcılığı olan yukarıdaki düzenlemeler uyarınca apartmanda evcil hayvan beslemek isteyenler bu konuda bir özgürlüğe sahiptir, ve bazı insanlar da bu hakları onların elinden almaya hakkı yoktur. Sizinde site sakini olarak bu evcil hayvanların sizlerinde özgürlüğünüze kısıtlayıcı davranış,alerji,hayvanlardan korkma vb. rahatsızlıklarınız ola bilir, hayvan sahipleri bu hususlarda dikkat edecektir. Eğer  böyle bir sıkıntınız var ise lütfen yönetim ile itibar at kurunuz. Unutmayın ki hiç bir canlı yuvasız ,sevgisiz ,aç ve susuz kalmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.,

Kaynakça:Apsiyon.com

(Visited 25 times, 1 visits today)