Değersiz Altın

Maalesef ülkemizde sanat yeterince değeri gösterilen bir konu değil. Sanata değer vermememizin pişmanlığını elbet sonradan çekeceğizdir fakat şu an çok fazla insan sanata hak ettiği değeri ve özeni göstermemekte. Bu sanata karşı olan ilgiyi geliştiren ya da daha doğrusu körelten en büyük sebeplerinden biri eğitim sistemimizdir. “Matematik her şeyden daha önemlidir” bilincine sahip büyük bir kesim olduğundan dolay birçok çocuk yetenekli ve istekli olmalarına rağmen sanata yönelemiyorlar ve en kötü şey ise de eğitim sistemimizin bu düşünce yapısını desteklemesidir.

Çoğu çocuk sanata ilkokul dönemlerinde çok fazla ilgi göstermekte ve okul sistemi bu azda olsa desteklemektedir fakat ilerleyen yıllarda sanat ve sanat derslerinin okulda azalması ve okul sonrası etkinlikler ve kurslar için yeterince zaman kalmamasından dolayı çocuklar sanattan gittikçe uzaklaşmakta ve ilk başta gösterdikleri ilgi ve merakı besleyememektelerdir. Ülkemizde sanatın değer kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri de insanların değerini biçememeleridir ve bir insan bir şeye değer biçmek için onun hakkında bilgi sahibi olması gerekir fakat çoğu kişinin sanat ve sanata dair herhangi bir şey öğrenmesi önceden kesilmiş olan iştahlarından dolayı engellenmiştir.

Bunların üstüne ülkemizde sanatçıların yeterince para kazanamaması ve sanatçı olmanın zor koşulları yüzünden çoğu insan daha akademik odaklı ya da masabaşı işlerde çalışma tercih ediyorlar. Devlet kursların hem azlığı ve devletin genel açıdan verdiği desteğin yeterli olmamasından ötürü sanatçıların özellikle bir sanat okullarına gidenlerin durumunu çok zorlaştırıyor. Özellikle insanların eğitim sistemi tarafından sanatın geri plana itilmesi toplumun da buna alış olması bunun ne kadar uzun süredir devam eden bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Peki bunu nasıl düzeltebiliriz ya da düzeltmek mümkün mü? Evet mümkün fakat bu hem ciddi bir destek ve zaman alacak bir süreç olur çünkü bir toplumun görüşlerini değiştirmek için o topluma öğretilen şeylerin temeli değişmelidir. Bunu yapmaya bir an önce başlamalıyız çünkü çağlar geriye bıraktıkları sanat eserleriyle hatırlanırlar. İlk olarak çocuklara sanatın önemini açıklamalı ve onları istedikleri bir sanat dalına yönlendirilebilecek bir eğitim sistemi oluşturmalıyız. Hayatlarına sadece aldıkları notlar dikte etmesine izin vermemeli geliştirdikleri becerilerin de önemini göstermeliyiz. Bu faaliyetler sadece okul içinde de kalmak zorunda değil, örneğin okuldan sonra kurslar açılabilir bu devlet ya da büyük kurumlar bu kursları destekleyerek yardımda bulunabilirler.

 

Eğer bir adım atıp geriden bakmamız gerekirse çok net bir şekilde görebiliriz ki diğer ülkelere kıyasla sanat bakımından çok gerideyiz ve bu açığımızı kapatmak için herhangi bir çaba sarf etmemekteyiz. Eğer hiçbir şey değiştirmeden devam edersek gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir mirasımız kalmamakla birlikte zaten imkan olduğu sürece göç etmekte olan sanatçı topluluğumuzu da kaybetmiş olacağız. Sanat bir altın gibidir, sadece değerini bilene parlar. 

(Visited 8 times, 1 visits today)