Değişen Hava Koşulları

Değişen hava koşullarının insan zihni üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu etki de kendisini “Bugün hava çok güzel.” gibi basit bir cümlede bile gösterebilmektedir. Toplum tarafından güzel bir hava genellikle olabildiğince çok güneş ışığının olduğu, parçalı

bulutlu ya da havada hiç bulut olmayan mavi gökyüzüne sahip bir hava olarak betimlenmektedir. Kötü bir hava ise gökyüzünü kara bulutların kapladığı ve çok az güneş ışığı ile betimlenir. Bahsedilen iyi havanın insanın ruh hali üstünde pozitif etkileri bulunurken kötü havanın ise negatif etkileri kendini belli etmektedir.

İnsanların ruh halleri iyi havalarda normalden daha iyi bir hal almaktadır. Bunun yanında insanlar iyi hava koşullarında yaptıkları aktivitelerden daha fazla verim alırken aynı zamanda da bu hava koşulları insanların duygularını da değiştirmektedir. Mesela 20 ila 28 derece havalarda insanlar normale göre daha canlı renkli ve daha basit kıyafetler giymektedirler. Aynı hava koşullarında bireylerin özgüvenlerinin arttığı ve daha rahat hareket ettikleri de görülmektedir. İnsanların ruh hallerine sadece havanın iyi olması değil aynı zamanda havanın iyi olmasının onlara sunduğu aktiviteler de etki etmektedir. Buna örnek olara soğuk bir kış gününde yapılması daha zor olan yürüşlere çıkmak örnek verilebilir. Ayrıca bireyin kişiliğine göre bu aktivite esnasında yeni insanlarla tanışması veya sadece farklı insanların varlığını etrafında hissetmesi de o bireyin ruh haline olumlu bir etkide bulunabilmektedir.

Havanın kötü olduğu zamanlarda soğuğun insan üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Ayrıca insanlar bu kötü havalarda daha çok kapalı mekanlarda zaman geçirmeyi seçmektedirler. Bu koşullar da insanların bu daha depresif olmalarına neden olmaktadır. İnsanların kötü hava koşullarında daha az aktif olmaları da sağlık problemlerini de beraberinde getirerek depresyonun oluşmasına bir etkendir. Kötü hava koşullarının daha fazla olduğu kış mevsiminde de günlerin daha kısa olması da insanın ruh hali üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. İnsanların kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmeleri alkol gibi kötü alışkanlıklara yönelmelerine sebepr  olabilir ya da aynı evde yaşadıkları bireylerle daha fazla vakit geçirmelerinden dolayı o bireylerle aralarında olumsuz şey olabileceği anlamına da gelmektedir. Kötü hava koşulları sadece soğuk ve güneş ışığının az olmasıyla kalmamakla aynı zamanda insanların bir şey yapma isteklerini ve o işi yaparken verimlerini düşürebilecek sıcak ve nemli bir hava da olabilir. Bu tür hava koşullarında bireylerin konsantrasyon seviyeleri çok düşük olmakla beraber terlemenin de beraberinde getirdiği enerji kaybı nedeniyle daha yorgun olmalarına anlamına da gelebilmektedir.

Kısaca özetlemem gerekirse bence havanın insanın ruh hali üzerinde etkisi büyüktür ve bu etki yeri geldiğinde olumlu, yeri geldiğinde ise olumsuz olabilir. Aynı zamanda verdiğim örnekler kişiden kişiye değişebileceğinden birine göre kötü olan bir hava birine göre kusursuz olabilir ve bu nedenden ötürü ise insanların belirli hava şartlarında verdikleri tepkiler ve de o hava koşullarına adapte olmaları değişiklik gösterebilir.

(Visited 13 times, 1 visits today)