Değişken Algı

Güzellik her ne kadar soyut bir kavram olsa dahi çağlardan beri çoğu zaman bazı algılar tarafından yönetilmiştir. Fakat çoğu soyut şeyde de olduğu gibi bu algılarda hiçbir zaman aynı kalmayıp her zaman değişmiştir. Aynı zamanda güzellik en çok ne ile alakalı olduğu konusunda tartışmalara yol açmıştır. Bazı kişiler güzelliği daha çok insanın davranışlarıyla ölçmüşken bazıları ise dış güzelliği ile derecelendirmiştir bununla beraber tabii ki güzelliğin bir bütün olduğunu savunan kişilere de rastlanmıştır.

Ne yazık ki günümüzde çoğunluk güzelliği olduğunun aksine ölçülebilir ve somut bir kavram haline getirmeye çalışmaktadır ve sanal mecralar ise bu duruma destek çıkmaktadır. Daha doğrusu güzellik algıları her zaman var olan bir şeydir ancak sanal platformda bu algılar daha çok plastik cerrahlarının kazancına olacak ve insanları imkansız ve gerçeklikten uzak bir görünüme bürünmesine teşvik etmektedir.

Bu duruma örnek vermek gerekirse dış görünüş açısından yorumladığımızda bu algılar belirli aralıklarla dönem içerisinde popüler bulunan kişilerin özelliklerinden etkilenmiştir örnek olarak seksenlerde ünlü sanatçı Marilyn Monroe’nun özellikleri güzellik algısı iken şuan ise Kardashian ailesinin özellikleri güzellik algısını oluşturmakta.

Benim görüşümce ise güzellik algılarının değişmesinde sanal ortamlarında etkisi olsa dahi güzellik algıları her zaman değişen bir unsur olmuştur sonuçta çağın ve ünlülerin değişmesiyle her şeyin değiştiği gibi güzellik algılarının değişmesi de çok normaldir. Bununla birlikte güzellik anlayışına geçersek güzellik benim görüşümce her ne kadar içte olsa bile aynı zamanda dıştadır yani bir bütündür. Bir şeyi kimse sadece içi güzel olduğu için veya dışı güzel olduğu için sevmez. Fakat bu güzellik herhangi bir şey olabilir bazılarının güzellik algısının tam tersi veya tam anlamı. Çünkü güzellik benim görüşümce insanın kendi karar verdiği bir şey olmakla çevrenin de etkilediği bir düşüncedir. Kiminin çok güzeli kiminin dikkatini çekmeyebilir. Bu gibi farklılıklar yaş, coğrafya, çevre, zevklere göre farklılıklar gösterebilir.

Ki bahsettiğim gibi güzellik algıları nerdeyse insanlığın başlarından beri farklı etkenlerden dolayı değişmektedir bunlar bazen ünlüler bazen moda olmuştur. Ki bu sadece dış görünüşle de ilgili değildir aynı zamanda düşüncelerde zamanla değişmiştir mesela bazı kişiler tatlı ve sevecen insanları güzel bulurken bazı kişiler ise soğuk kişileri daha güzel bulmuştur. Ki bu algıların değişmemesi zaten imkansızdır çünkü kendimiz bile bir sene içerisinde farklı şekilde düşünmeye başlayabiliyor ya da fikirlerimiz başkaları tarafından kolayca değişebiliyor.

Sonuç olarak sosyal medya ve sanal mecralar efektlerle ve benzeri şeylerle güzellik algılarını etkilese de güzellik algısı her zaman değişmeye mahkum bir unsur olduğu için tam olarak bu yüzden değiştiğini söyleyemeyiz. Benim görüşümce ise güzellik kişiden kişiye değişen bir bütündür ve kolaylıkla değişebilir.

(Visited 3 times, 1 visits today)