Demokrasi mi Popülizm mi?

‘’Demokrasiler popülizme yenilir.’’ Her ne kadar ben bu düşünceye katılmasam da simdi size bu cümlenin ne anlatmak istediğini ve benim neden katılmadığımı anlatacağım.

 

Öncelikle Demokrasi ve popülizmin anlamlarını anlatmam lazım. Demokrasi, genel tanımıyla, bulunduğu yerdeki tüm vatandaşların, o bölgenin yönetiminde eşit hak sahibi olduğu bir sistemdir ve çoğu ülkede, bugünlerde, demokrasiyi benimsemiştir. Popülizm ise bir grup siyasetçinin halkın hoşuna gidecek davranışlarda bulunarak kendine avantaj sağlamasıdır. Bazı durumlarda halkçılığa benzeyebilir. Çünkü devlet halkın hoşuna gidecek davranışlarda bulunuyordur. Ama tam olarak aynı değillerdir çünkü halkçılıkta halkın tamamının sosyal, kültürel, bilimsel genel olarak her konuda gelişmesi istenirken popülizmde ise halk her ne kadar gelişmese de, halkın istediğini ve onların hoşlarına gidecek şeyi yapmaktır. Kısa tabirle halka nabza göre şerbet vermektir ve popülizmde toplumsal gelişim çok zordur. Popülist biri eğer insanlar cahiliyet istiyorsa ya da gelişmek için uğraşmamak istiyorsa onlara tam olarak bunları verir, halkı gelişmek için gerekli olan bilimden sanattan uzak tutup onları dini veya kapitalist söylemlerle insanları gelişmekten uzak tutar. Popülist bir insanın lideri olduğu yerde, rüşvet ve yolsuzluk artmış olur. Nede olsa kendini destekleyenlere rüşvet verir, menfaat sağlar ki kendisini her zaman desteklesinler ve muhaliflere de kendisini savunsunlar. Bu durumun başarılı bir şekilde sürdürüldüğü bir toplumda halkın çoğunluğu popülizmi demokrasiye tercih edebilir. Ama ben ‘’Demokrasiler, popülizme yenilir.’’ cümlesine katılmıyorum. Çünkü belki birkaç seferliğine demokrasiler popülizme yenilebilir. İnsanlar basta popülizmin onlar için yaptıklarını iyi bir şey olarak görür ve kendileri için avantajlarının, dezavantajlarından daha fazla olduğunu düşünebilirler. Bu yenilme birkaç kez de yaşanabilir. Fakat bir yere kadar. Popülist yönetimin yönettiği toplumda küçük bir grup bile olsa bu durumun kötülüğünü anlayanlar çıkar ve bu duruma bir dur demek ister. Toplumda bazı konular gündeme geldiğinde doğal olarak çeşitli gruplar oluşur ve her yeni bir haber de bu gruplar büyüyebilir. Popülist yönetimde büyük bir kesime hitap ettiği için ortaya çıkan iki farklı grup olduğunda ve bu iki gruptan en az bir tanesini kendisine çekmesi gerektiğinden ve doğal olarak iki zıt gruptan bir tanesini seçip, diğerine ters düşeceğinden, bu grup popülisti bırakıp kendi ideolojilerine dönerler. Ve böyle böyle popülist eskiden herkesi savunurken artık sadece bir ideolojiyi savunur. Buda artık o toplumda hangi görüsün daha fazla üyesi varsa onun kazanması ile sonuçlanır.  Yani tekrar demokrasi kazanmış olur.

 

Sonuç olarak ‘’Demokrasiler popülizme yenilir.’’ Cümlesi benim için yanlış bir cümle çünkü popülizm birkaç zafer kazansa da günün sonunda demokrasiler kazanmış olur. Yani popülizm demokrasiye yenilmiş olur.

(Visited 2 times, 1 visits today)