Demokrasi

Dünyamız 236 ülke tarafından yönetilmektedir. Fakat eğer bütün dünya demokrasi ile yönetilseydi ne olurdu. Dünyada herkes istediği başkanı seçebilir ve seçilebilirdi. Erkek ve kadın ayrımı yapılmazdı. Kısaca dünyamız daha da yaşanılabilir bir hale gelirdi. Büyük İhtimalle dünya tek bir ülke tarafından yönetilirdi. Adı ise: Demokratik Dünya Cumhuriyeti olurdu.

Peki demokrasi nedir: Demokrasi Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır.

O zaman şimdide demokrasinin tarihine bakalım: Demokrasi fikri, milattan önce 5. yüzyılda Atina’da ki şehir devletlerinde ortaya çıkmıştı. Ancak bugünkü demokrasiden biraz farklıydı. Eski Yunan’daki demokrasilerde kölelerin ve kadınların oy hakkı yoktu. Çağdaş devletlere kadar tüm demokratik yönetimler bir kesimin kontrolündeydi. Ancak 20. Yüzyılda. da, bugün anladığımız anlamda, tüm yetişkinlerin oy hakkı kazandığı demokrasiler meydana gelmiştir. Magna Carta (1215) İngiliz Haklar Bildirgesi(1689) ABD. Anayasası(1787) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi(1789) Köleliği Kaldırma Yasası(1833 ) Fransa’da Erkeklerin Genel Oy Hakkı(1848) tarihi önemdeki bazı demokratik gelişmelerdir. Osmanlı’da Tanzimat Fermanı(1839), 1. Meşrutiyet(1876), 2. Meşrutiyet(1908), Türkiye Büyük Millet Meclisi(1920); Türkiye’de Kadınlara oy hakkı tanınması(1930), Çok partili demokrasi ise 1946 yılında olmuştur.

Şu an dünyada demokrasi ile yönetilen ülkeler:

Türkiye

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

İngiltere

Danimarka

Finlandiya

Fransa,

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İtalya

Lüksemburg

Portekiz

Yunanistan

Çek Cumhuriyeti

Estonya

Letonya

Litvanya

Macaristan

Malta,

Polonya

Romanya

Slovakya

ve Slovenya

 

 

(Visited 144 times, 1 visits today)