DEMOKRASİLER POPÜLİZME YENİLİR

Demokrasiler popülizme yenilir. Günümüzde yaşadığımız dönemi “popülizm çağı” diye adlandıran insanların sayısı artıyor. Öncelikle belirsiz ve değişken bir kavram olan popülizm kelimesini her siyaset hareketinde kullanılması anlam krizine yol açmaktadır. Popülizm; bir hareket, bir siyaset tarzı, bir ideoloji, bir söylem, bir strateji, bir siyasal kültür ve çok amaçlı bir kavram olarak çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Demokrasi ve popülizm düşman kavramlardır, bu düşmanlık tarihe yani popülizm kavramının ilk oluştuğu zamana kadar dayanmaktadır. Popülizm “halk” terimi ve “demokrasinin” değişen anlamı ile ilişkilendirilir. Pek çoğu kişiye göre popülizm, siyasetin işleyişinde ve demokraside ortaya çıkan sorunları ve krizleri suiistimal ederek kendisine yer açan ve başarılı olup da iktidara gelirse, demokrasinin kurumlarını ve teamüllerini yıkmaya çalışan zararlı bir fenomendir. Bazılarına göre ise popülizm, siyasetin ve demokrasinin krizlerinin doğal bir semptomudur

Bence maalesef günümüzde popülizm demokrasiden daha güçlü bir kavramdır. Fakat popülizmin bu kadar güçlü olmasının nedeninin bilinçsiz bir şekilde kullanılıp zaman içinde anlam karışıklığına uğrayıp, bu kavramın değişmiş olabilmesine inanıyorum daha doğrusu inanmak istiyorum.

(Visited 118 times, 1 visits today)