Human head concept

Deneyin İnsan Üstündeki Acısı

Zamanın azizliği ve akıcılığı nedeniyle teknoloji, gelişimi hat safhada olan kavramlardan bir tanesi. Bu gelişimin bir hayli olumlu yönü olmasına karşın bir hayli de olumsuz yönü olduğu su götürmez bir gerçektir. Olumlu yanlarının olumluluğu ve olumsuz yanların olumsuzluğu pek çok farklı yorum ve bakış açısıyla tartışılabilir.

Teknolojinin olumlu yanlarından konuştuğumuz takdirde bilgi aktarımının geçmişe kıyasla daha seri ve hızlı olması bir pozitif sebeptir. Ayrıca teknolojinin bilime yaptığı katkı son zamanlarda birçok derde deva olmuş, birçok insanın hayallerini süslemiştir.

Teknolojinin olumsuz yanlarından konuştuğumuz takdirde ilk akla gelecek olan husus çocukların çocukluğunun teknoloji sebebiyle ellerinden alınmasıdır. Bu korkunç olumsuzluk birkaç jenerasyona çocukluğuna yaşama fırsatı vermemiştir. Aynı zamanda gelecek jenerasyonlara da bu fırsatı vermeyecektir. Bir başka dehşet verici negatif gerçek ise teknoloji sebebiyle gelişmiş olan birçok sosyal ağın kullanımının bir hayli kötü olmasıdır. Bunu çocuğu kandırarak yapılan tecavüzler, tacizler olarak örneklendirdiğimizde bile insanın düşünemeyeceği işkenceler ve daha niceleri de bu listede yer almaktadır.

Bunların hepsini kendini bilime adamış insanlar tarafından yaşıyoruz ve yaşayacağız. Fakat bu işin geliştirilmesi ve bu hale getirilmesi elbette kolay olmadı. Birçok şeyden fedakarlık göstererek bunları elde ettiler ve edecekler.

Bilim, her yerde geçerliliği ve kesinliği olan ve birçok yöntem kullanılarak elde edilmiş bilgiler topluluğu olarak nitelendirilebilir . Ve teknoloji gibi büyük bir potansiyele sahip bir kavramı geliştirebilecek ve ortaya atacak konumdadır.

Bilimi bilim yapan deneylerdir. Ve bu deneyler birçok yeni teorinin başlangıcı ve sonudur. Bunların eğer ki hayat kurtaracak önemi var ise insan üzerinde kullanılması söz konusu olabilir. Deneğe zarar gelmemesi ve gerekli paranın deneğin ailesine veya ailesi olmaması halinde yakınına temin edilmesi karşılığında. Deneğin topluma pek katkısının olmamasına özen gösterilmelidir. İmkan varsa hayatını zarar odaklı yaşayan insanlar üzerinde deneylerin uygulanması bu konu hakkındaki yegane isteğimdir.

Denekte oluşabilecek psikolojik ve fiziksel problemler göz ardı edilmemeli aksine gözlenip gerekli tedavi yapılmak üzere dinlendirilmelidir. Deneğin de bir canlı olduğunu düşünürsek deneğe hasar vermemeye ve kalıcı hasar bırakmamaya özen gösterilmelidir.

Kısaca bilim ve getirileri açısından yapılan her çalışma, her deney baş tacımızdır. Ve amaca giden yol doğrultusunda yapılan her harekete tüm saygımla onay veririm. Lakin yapılacak deneyin can yakan tarafları olduğu gerçeği, deneyin hayatını suça adamış insanlar üzerinde yapılması daha makul bir davranış olacaktır.

(Visited 42 times, 1 visits today)