DEVLETLER OLMADAN YAŞAYABİLİR MİYİZ?

Bazen düşünürüz, o çok sevdiğimiz devletimizin bizlerin üzerinde kurduğu baskıları. Arada sırada bunlardan bıkıp uzaklaşmak isteriz, devletlerin kontrolü altında olmadan yaşamak isteriz. Peki bu mümkün müdür? Tabii ki bu fikri ilk düşünenler biz değiliz. Anarşizm dediğimiz ideoloji büyük çoğunlukla bu konu üzerinde durur. Anarşizme göre, devletler insanları otorite adı altında baskı uygulamakta ve köleleştirmektedir. Bu sebeple anarşizm her türlü otoriteye karşıdır. Peki bu ideoloji işe yaramış mıdır? İnsanlar gerçekten başlarında hiçbir otorite olmadan, sadece kendi başlarının çaresine bakarak yaşayabilmiş midir? Bu sistem ne kadar eski toplumlarda bir noktaya kadar çalışsa bile modern dünyada çok hızlı bir şekilde işe yararlılığını yitirmektedir. Her insan kendini yönettiği için okumak ve çalışmak zorunda değildir. Bu nedenle anarşizm ile yönetilen toplumlarda kısa sürede ürün ve eğitim kıtlığı çekilmeye başlar. Buda ülkenin her konuda dünyadan geri kalmasını sağlar. Ayrıca hükümetsel otoriteler bulunmadığı ve doğal olarak bir adalet sistemi bulunmadığı için anarşizmle yönetilen ülkelerde suç işlemek yasak değildir. Bu ise terör ve iç savaş gibi birçok sorunu doğurur. Sonuç olarak baktığımızda kağıt üzerinde devletlerin otoritesi olmadan yaşamak çok güzel bir şey olarak gözükse bile anarşizmde de görüldüğü gibi insanlar başlarında bir otorite bulunmadığında sapıtır ve toplum olma içgüdüsünü yitirir.

(Visited 5 times, 1 visits today)