DEVLETSİZ BİR DÜNYA DÜZENİ MÜMKÜN MÜDÜR ?

Sosyal bilgiler dersinde öğrendiğimiz gibi tarihte bilinen ilk yazılı kanun milattan önce 1760 yılında Mezopotamya’da ortaya çıkmış olan “Hammurabi Kanunları”dır. Bu kanunlarda yasalarda ilk sosyal düzen, ilk mülkiyet hakkı gibi yasalar kendi döneminde herkese düzen sağlamıştır.

Devlet olmazsa kaos baş gösterir, çünkü insanoğlunun çoğu bencildir. Her zaman kendi istediği olsun ister, bu istekler bitmek bilmez. Devlet bu durumda araya girerek kanun ve yasalarla herkesin hakkını korur. Kavga ve kargaşa gibi durumlar insanların ilerlemesini engeller. Kavga insanları birbirinden ayırır. Devlet ise herkesin özgürlüğünün ve haklarının bir sembolüdür.

Dünya ülkelere, devletlere, dinlere, dillere, ülke sınırlarına ayrılmadan yaşayabilir. Ancak bunun için ırkçılığın, din ayrımcılığının olmaması gerekir. Tabii her şeye karşı bütün dünya standartlarında kurallar olması gerekir. Aslında mantıklı olarak bilinen bir şekilde örnek verirsek herkesin bildiği çizgi film olan Şirinler’de Şirin Baba ve onun yardımcı olan, bazen fikir veren başka bir Şirin gibi düşünülebilir. Şirinler köyünde de ülkeler, devletler yok ama harika bir düzen var. Çünkü herkes birbirine saygılı ve yardımcı oluyor. Bunun olabilmesi için çok iyi, yüksek bir ahlak ve bilgi seviyesi olması gereklidir.

Bence devletsiz bir dünya düzeni olamaz. Çünkü herkes serbest olmaya çalışır ve kuralları kendileri yapmaya çalışırlar. Bu yüzden güçlünün zayıfı ezdiği bir dünya oluşur.

(Visited 29 times, 1 visits today)