Devletsiz Dünya Düzeni

“Devletlerin veya egemen bir gücün bulunmadığı yerden insanların bir arada yaşaması mümkün mü?”

Devletin veya egemen bir gücün bulunmadığı bir toplumda düzenin sağlanabileceğini düşünmüyorum.Çok eski zamanlardan beri insanlar başlarında bir lider, yönetici olacak toplumlarda yaşamışlardır.

En basitinden sürü hâlinde dolaşan hayvanlar bile bir lidere ihtiyaç duyarlar.

Devletin düzeni sağlamak için yapması gereken adaleti sağlamak, kaosu azaltmak, herkesin yaşayabileceği bir toplum oluşturmaktır. Devletin oluşumu da aslında bu temel ilkeye dayanır.

İngiliz filozof Thomas Hobbes’un görüşüne göre devletin ortaya çıkmasını sağlayan sözleşme ile insanlar, tüm tehlikelere karşı can ve mal güvenliklerini sağlama almış olurlar.

Kısacası kaosun olmadığı, sağlıklı bir hayat için devletin gerekli olduğunu düşünüyorum.

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes#:~:text=Hobbes%27a%20g%C3%B6re%20devletin,devlete%20g%C3%B6t%C3%BCrm%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr.%5B2%5D

(Visited 13 times, 1 visits today)