DİLİNE SAHiP ÇIK!

Sevgi arkadaşlarım,

Bu yazıyı yazmamdaki amacım kendi dilimiz olan Türkçe’yi unutmamamız ve bizden sonraki nesiller devam ettikçe onlara aktarmayı sağlamaktır.50 yıl içinde Dünya’nın evrensel dili olarak İngilizce’nin konuşulacağı ve tüm dillerin yok olacağı söylenmektedir.

Yabancı diller dilimize hızla yerleşmektedir ve bu da Türk dilinin benliğine zarar vermektedir.Dil önemli bir iletişim yolu ve kültür aracıdır.Bir milletin dili kendine özgü olmalı ve o ülkede başka milletlerin etkisi hissedilmemelidir.Örneğin dikkat çeksin daha çok iş yapsın diye çoğu işyerinin isminde yabancı kelimeler kullanılmakta bu yaklaşımlarda dilimize zarar vermektedir.

Dilimizin daha fazla zarar görmemesi için bizlere düşen yabancı sözcükleri kullanmaktan kaçınmalı kullananlarında uyarmalıyız.Türkçe’ yi en güzel şekilde kullanmalıyız doğru telaffuz etmeliyiz biz ne kadar sahip çıkar ve korursak ki bu konuda kesinlikle  aksini düşünmek mümkün olmamalı gelecek nesilde gördüğünü yapacak ve sahiplenecektir. Tabi ki başka dil öğrenmeyelim cahil kalalım dünyadan bir haber olalım demiyorum öğrenebildiğimiz kadar yabancı dilimiz olsun ama bunu sadece gerektiği yerde kullanalım iş hayatı, seyahatlerimiz, ülkemize gelen turistlerle yani gerektiği yerde normal sohbetlerimiz günlük hayatımızda yabancı kelimeleri kullanmamalıyız. Saygıyla andığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile yazımı sonlandırmak istiyorum.

”Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir.Dilin milli ve zengin olması ,milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.Türk dili dillerin en zenginlerindendir:Yeter ki bu dil bilinçle işlensin.Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır “

 

 

 

 

(Visited 271 times, 1 visits today)