Diline Sahip Çık

Anadilimiz Türkçe bizim her şeyimizdir. Anne gibi kutsal olan dilimizi daima korumalıyız. Milletleri millet yapan, toprak, özgürlük ve dildir. Dil iletişim için gerekli olan en önemli şeydir.

Türkçe çok eski zamanlardan beri kullanılan çok köklü bir dildir. İçinde bulunduğumuz zamanda diğer dillerin özellikle İngilizce’nin dilimiz üzerinde etkisi yoğun olarak hissedilmektedir. Ancak bu diller karşısında dilimizi korumak olmazsa olmazımızdır. Çünkü dilini kaybeden bir millet özvarlığını kaybedecektir. Yabancı kelimeler ile yalnızca dilin değil, aynı zamanda milli kimliğin de kaybolacağı muhakkaktır. Bir ülkeyi bölüp parçalamanın en öncelikli unsuru o ülkeyi milli, manevi değerlerinden, dilinden uzaklaştırmaktır. Bu nedenle dilimizi korumak çok önemlidir.

Dil düşüncenin evidir. Düşünce dille var olur. Kültürümüz, bilgimiz, hayallerimiz dil ile yaşar. Güçlü devletlerin dili tüm dünyada konuşulur. Teknoloji ve ilimde ileri olabilirsek bütün dünya Türkçe’yi  öğrenmek zorunda kalır. Türkiye’de tüm sokaklarda, yer adlarında, iş yeri adlarında, Türkçe kelimeleri  tercih etmeliyiz. Çocuklarımıza Türkçe isim vermeliyiz. Gelecek nesillere kimliğimizi Türkçe ile aktarabiliriz.

Türkçe ana dilimizdir. Türkçe namusumuzdur. Dilimizi muhafaza edelim.  Güçlü Türkiye güçlü Türkçe demektir.

(Visited 415 times, 1 visits today)