DİNAZOR KURTARICISI

Dinozorların yok olduğu döneme gitmek isterdim.

Orada yavru dinozorları kurtarmak isterdim.

Yavru dinozorları güvenli mağaralara götürüp beslerdim.

Böylece dinozorların neslinin tükenmesini önlerdim ve

Onları evcilleştirirdim. İnsanlar ve dinozorlar

Arkadaş olurlardı. Hem de dünya arkadaşlık ile dolardı.

Dinozorlar ve insanlar bir grup olup eğlenirlerdi.

görevim olarak da o yerdeki kristalleri dinozorlarla aramak olurdu

ve çok eğlenirdik.

(Visited 1 times, 1 visits today)