Dirilmek İçin Savaş

Yaşanabilir bir dünya kişiden kişiye değişebilir. Dünya şu an yaşanılabilir düzeyde değildir. Evet, dünya gelişiyor enerji ihtiyaçları artıyor bunları karşılamak için çeşitli yollar deneniyor ve ülkenin enerji açığı varsa, fosil yakıtların yetersiz gelmesi vs. durumlar oluyorsa, bu yol genellikle enerji istasyonlarını büyütmek oluyor. Bu sebeple çevre daha fazla hasar ve tahribat alıyor. Bununla birlikte gelişen teknoloji ile robotlar kendi dillerini geliştirip dünyadaki en gelişmiş canlıyı, insanı, alt etmeye yaklaşıyor.

Enerji birçok bilim insanı tarafından çeşitli araştırmaların yapıldığı bir konu olmuştur. Enerji insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan en önemli unsurlardan biridir. Tavandaki ampulden telefonun şarjına kadar her şey enerji ile doğrudan bağlantılıdır. Sistem, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönme prensibi ile çalışmaktadır. Nükleer santraller düzgün kullanılmadığı takdirde, CO gazının dünya atmosferinde bulunmasının en büyük nedenleri olmakta, ürettikleri yakıtlarla çevreye zararını oranladığında korkunç bir bilançoyla karşılaşılmaktadır. Ayrıca enerjinin getirebildiği gücü fark eden bazı çok önemli bilim insanları atomun çekirdeğindeki nötronu protondan ayırarak inanılmaz bir enerji verdiğini fark etmişlerdir. Bunun sonucunda bu bilim insanlarının bulunduğu şehirleri komuta eden askeri güçler bu gücü düşmanlarına atarak insanlık dışı bir eylem yapmışlardır. Örneğin Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları, nötronu protondan ayırarak oluşturulan bomba çeşitleri, insanların sakat veya mutant diye adlandırılan iki kafalı, 6 parmaklı kişinin doğma olasılığı normalin binlerce kat üstüne çıkarmıştır. Bombanın radyoaktif etkisi olduğu gibi bir sürü etkenin radyoaktif etkisi vardır. Dünya devletleri nükleer silahlanma ve radyoaktif materyal oluşturabilecek aletleri yasaklamak yerine bunları yerin altından veya üstünden seviyesine bağlı olarak yok etme işlemine başvurmuşlardır. Oysaki yeterince sayıda yerleştirilen güneş panelleri ve rüzgâr gülleri enerjiyi sağlamak konusunda insanlara çok yardımcı olabilmektedir.

Teknoloji bambaşka bir konu bambaşka bir bakış açısı ile yorumlanıyor. Teknoloji bizim neslimizin en önemli unsuru olarak gösterilebilir. Teknoloji sayesinde günlerce beklenilen postalar yok olmuştur. Bilgi alma araçları önemli ölçüde artmıştır. Çeşitli uygulamalar sayesinde sadece sesli konuşma değil ayrıca görüntülü olarak da iletişim kurulması başarılmıştır. Bu uygulamaların çalışabilmesi için yapılan yazılımlar, üreticilerin belirli bir arka plan yapıp kişiye özgü şeylerin orada saklanabilmesini sağlamıştır. Bu durum iyi bir nitelik taşımamaktadır. Kişiye ait ve gizli olarak kalması gereken bazı bilgilerin sanal ortamlarda gezmesi ve usulüne uygun yapılmayan bu uygulamalar insanların ayrıyeten hem duygusal açıdan hem mental açıdan dengesini bozabilmektedir. Bozulduğu zaman yapılan intihar olayları her geçen gün giderek artmaktadır. Bu nedenle yasal bir şekilde denetim altına alınarak en kısa sürede usulüne uygun olarak uygulamalar yapılmalıdır veya tekrar şekillendirilmelidir.

Sonuç olarak teknoloji ve enerji alanları ‘düzgün’ bir biçimde kullanılabilirse insanlara çok fayda sağlamaktadır. İnsanlar kendi çıkarları için insanların hayatlarını mahvetme konusunda kaydettikleri aşama en üst seviyelerine ulaşmıştır. Yaşanılabilir bir dünya için dünyayı sevin.

(Visited 110 times, 1 visits today)